fredag 18 juli 2008

Bea och Nyamko agerar mot människohandel

Tidigare i veckan presenterade Beatrice Ask och Nyamko Sabuni en
handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Drygt 210 miljoner skall satsas under två år. Det handlar både om att hjälpa personer som redan utsatts för övergrepp och att arbeta förebyggande. Fem prioriterade områden i handlingsplanen definieras som:

- ökat skydd och stöd till utsatta

- stärkt förebyggande arbete

- stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet

- utveckling av insatser riktade till våldsutövare

- ökad nationell och internationell samverkan och ökade kunskaper

Detta initiativ är angeläget. Vi vet att allt för många människor, främst kvinnor och barn, tvingas eller luras in i människohandel och därmed utnyttjas och

kränks allvarligt. Att regeringen nu satsar ytterligare pengar för att förstärka arbetet mot dessa vidriga brott är därför ett mycket välkommet initiativ. 

Inga kommentarer: