fredag 26 juni 2009

Vårdval inom förlossningsvården

Stockholm växer. Det är en långsiktigt utmaning i sig att det på tio års sikt kommer att bo ytterligare 300 000 personer i vårt län. Ökningen beror dels på omflyttningar inom landet, nykommande från andra länder men även att det faktiskt föds barn här. För mig är det en utmaning som är stimulerande - folk vill bo och leva här och det kan bara vara gott.

Att det föds barn är i sig ett gott tecken, inte minst på en framtidstro. Vad är inte viktigare än att få en bra start i livet, dels för sin uppväxt men även för nyblivna föräldrar att få en bra start i väntans tider och vid själva förlossningen. Då är många beroende av en fungerande vårdkedja och bra personal och sjukvård.

Stockholmarna är mer och mer medvetna och kunniga, de vet ofta vad de vill och ställer krav. Det är ett sätt att engagera sig och bry sig. En politisk utmaning är därför att möta upp mot detta behov, att kunna ha människors fokus i den verksamhet vi ansvarar för. Vi har till uppgift att se behoven och tillförsäkra vården till medborgarna. Just därför har vi infört Vårdval, inte bara i primärvården, utan nu från detta år även inom förslossning. Detta för att blivande föräldrar ska kunna känna trygghet i att de har hela kedjan klar från mödravård till förlossning. Att få en personlig kontakt med t.ex en barnmorska som med sitt lugn och kunnande följer hela processen - för den som vill.

Tidigare år, framförallt i sommartid, har landstinget skickat iväg blivande föräldrar till andra landsting för att det inte funnits plats. Det skapade mycket oro. Utmaningen borde ha varit att ta tillvara dels landstingets verksamhet liksom andra privatas för att erbjuda bra och tillgänglig vård. Detta är nu möjligt.

Är vårdvalet ett problem? Nej så klart inte, men det medför alltid förändringar eftersom att människors val inte lika "planekonomiskt" strukturerarade. Snarare innebär detta ett nytt tanke- och förhållningssätt inte minst för verksamheterna. Ett sjukhus med en attraktiv förlossning får så klart fler som väljer det som alternativ, vilket kan innebära att fler nekas garanterad plats. Men det kan också innebära åtgärder om nya platser - vilka tyvärr inte kan tillföras på någon veckas varsel.

För att kunna vara ett alternativ att väljas inom Vårdvalet har olika kriterier satts upp - en autorisation och ett kvalitetskrav. Detta är för att garantera en kvalitet och säkerhet som många nog tar för självklart. Detta är också en process. Några hade vid ingången av Vårdvalet inte detta klart, och har därför under en tillfällig period fått dispens och särskilt avtal. Där finns då bara normalförslossningar, utan befarad komlikation.

Att döma ut Vårdvalet på förlossningar, är att göra det lite väl enkelt för sig. Hur självklart var det att allt skulle vara perfekt från start. Snarare är detta en process som ska leda framåt och vara utvecklande till gagn för föräldrarna. Hur lätt är det inte att glömma hur det har varit, med de fel och brister som tidigare var ett problem för föräldrar och vården. Barnsjukdomar brukar vara av övergående natur, antingen av sig själv eller med ny kunskap.

För mig är utmaningen att svara upp mot föräldrars behov, ha deras fokus för en bra förlossning. För mig är utmaningen även att se till att fler platser kommer till, med tillgänglighet och krav på god säkerhet. För mig är också utmaningen att de som arbetar inom förlossningsvårdens hela kedja ska hitta former, utifrån sin erfarenhet och kunskap, som svarar upp mot detta. De som är bäst lämpade på att svara på frågan HUR.

Jag tror att Vårdval är här för att stanna, och det kan bara bli bättre för alla parter ju bättre vi blir på att ta vara på behoven och krav på förändringar som ev. behövs.

tisdag 23 juni 2009

Fotografering

Efter NKS-filmningen kom Moderaternas duktiga fotograf Jonna och tog lite bilder på mig utanför Landstingshuset och i kontorsmiljö. Bilderna ska bland annat användas till en artikel i en intern tidning som kommer senare i sommar.

Filmning om NKS

Uppförandet av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna dokumenteras flitigt av Staffan Hildebrand som regelbundet intervjuar politiker, tjänstemän och andra personer som är involverade i projektet. I dag var det dags för en ny intervju ocj jag redogjorde för projektets status och hur vi ser på utvecklingen framöver.


torsdag 18 juni 2009

Enighet i landstingsfullmäktige

Ja, det är inte varje dag det händer men i dag så var vi alla partier eniga om att följa Socialstyrelsens rekommendationer och köpa in influensavaccin till alla invånare. Mer information.Var tar alla kondomer vägen?

Förra sommaren bedrev Stockholms läns landstings enhet som arbetar mot smittspridning av HIV och andra könssjukdomar, LAFA, en framgångsrik kondomkampanj. I år har man tagit den ett steg längre. 100 000 numrerade kondomer delas ut och mottagarna kan själva berätta om hur de har använts på sajten kondom08.nu.

Kul idé och framför allt ett bra sätt att föra in kondomer och smittskydd som ett vardagligt samtalsämne.

onsdag 17 juni 2009

Volvo Ocean Race


Grattis Tobias

Grattis Tobias Krantz som precis utnämnts till ny Högskole- och forskningsminister.

tisdag 16 juni 2009

Carl tar ställning för välfärden

Kommunal konsthall vs. välfärd? Det var frågan i Sundbyberg i dag. När det socialdemokratiska kommunalrådet tog första spadtaget till en kommunal konsthall för 65 miljoner (!) protesterade moderate oppositionsrådet Carl genom att göra ett dagsverke i hemtjänsten.

Mot bakgrund av planerade besparingar inom äldreomsorgen vill han visa att han tycker att det är viktigare att Sundbybergs gamla får en värdig ålderdom och att välfärden värnas, än att kommunen ägnar sig åt kommunala prestigeprojekt. Kan ju hålla med om att det låter rimligt.

Politikerbloggen skriver och Carl bloggar.

(S)vårt att hålla koll på sina egna förslag?

Regeringen presenterade ju som bekant ett nytt förslag till skollag i går och reaktionerna lät inte vänta på sig. Marie Granlund, som är Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor, är särskilt kritisk till den del av lagförslaget som säger att elever med godkända gymnasiebetyg inte ska kunna läsa upp de godkända betygen på Komvux. Det har hon ju givetvis full rätt att vara men ibland verkar kritiken från oppositionen komma reflexmässigt utan någon större hänsyn till vad förslagen faktiskt går ut på och utan något historiskt kunnande om vilka egna förslag som presenterats tidigare.

Det lustiga med detta är alltså att Socialdemokraterna själva var inne på samma linje innan de förlorade valet 2006. Meta uppmärksammar detta och Aftonbladet skriver också. Men jag antar att det är så att när man befinner sig i opposition är det lätt att man av ren slentrian kritiserar allt som majoriteten gör...

Utan att ha lusläst det nya lagförslaget tror jag absolut att det innehåller många av de förändringar som den svenska skolan är i stort behov av. Jag ser fram emot att följa kommande sakliga debatter kring den politik som Alliansregeringen vill genomföra på skolområdet. När det gäller Komvux så håller jag med regeringen (och Sossarna?) om att det är rimligt att genomföra sådana förändringar så att elever inte kan få en gräddfil in på högskolan genom att gå direkt från gymnasiet till Komvux och systematiskt frisera upp sina godkända betyg. Dock tycker jag att det är viktigt att det fortfarande finns möjligheter att höja godkända betyg efter att man slutat gymnasiet. Enligt lagförslaget kommer detta även fortsättningsvis att kunna göras genom självstudier och tentamen.

Mats bloggar läsvärt om nya skollagen generellt och mer specifikt om Komvux-förslaget.

måndag 15 juni 2009

Simulering- bra stimulering för alla!

Vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, finns ett av europas simuleringscentrum, dessutom ackrediterat som utbildningsinstitut av American College of Surgeons. En optimal träning av team och enskilda i kirurgiska färdigheter inom högteknologisk sjukvård. Men även rent icke-tekniskt i form av samarbete och kommunikation, särskilt i stressade situationer.

Att sätta sig i ett flygplan gör många varje dag. En del är "flygrädda" - hela ens liv ligger i händerna på att piloten kan sitt jobb liksom övriga tekniker och personal. Inom flyget har säkerhetens olika aspekter alltid satts i första rummet. Där finns krav och kriterier för att få vara pilot, liksom tester vartefter och checklistor som ständigt upprepas. Det finns alltid skäl att upprepa, öva och hålla kunskapen vid liv - för det handlar om eget och andras liv.

Samma perspektiv måste råda inom sjukvården. En nollvision för medicinska misstag avseende mänskliga funktioner, system och teknik.

Kunskap är inte tungt att bära, men desto tyngre att bära missar i vården och t.o.m människoliv. Att som t.ex läkare, sjuksköterska eller annan personal under sin utbildning öva, simulera, med rätt uppbackning och stöd blir därför ovärderligt. Även att den som har färdig examen och jobbat länge i verksamheten kan öva upp färdigheter, eller förbereda en kommande operation, är till nytta. Dels vet vi att antal fel minskar. Tiden att utföra ingreppet minskar. Att få öva med sitt team stärker rollerna att agera rätt när stressen faller på - i fall när människor kommer i akuta lägen och kräver direkt handling. Då gäller det att veta vad som ska göras, och framförallt känna tryggheten i att det görs.

Kommunikation är svårt, och telepati är inte ngt som är gångbart. Detta måste övas även när de medverkande är erfarna på sin sak - att göra ngt tillsammans, sammarbete och kommunikation, kan vara desto svårare.

Ett fokus för ökad patientsäkerhet är viktigt av många anledningar, dels för den enskilde att minska skadorna föranledda i vården. Men det handlar även om pengar för landstinget, att inte vårda mer än det som behövs. Att lära mer och öva mer har vi alla nytta av.

Jag fick vid mitt besök hälsa på Arne. En person med alla kännbara likheter med en människa, i funktion och reaktion. Fast han var lite mer plastig. En docka som det går att öva behandling och samarbete kring i en väldigt autentisk situation. Arne fanns i en särskild lokal. Men det fina var att tekniken även används direkt i verksamheten, som på IVA och akutmottagningen.

Detta tror jag är ett utmärkt sätt att vidareutveckla vården här i Stockholm, till gagn för enskilda och hela landet. Det var en oerhörd positiv känsla jag fick att det finns personal som är beredda att öva och prova, framför kamera, bli utvärderade och granskade - fast att de har sin proffession. Att våga bli bättre!

Självklart ska vår personal vara flygfärdiga och ta med våra patienter på en säker resa!

torsdag 11 juni 2009

Radio Stockholm om bonuslöner i sjukvården

Samtalade med Lena-Maj i Radio Stockholm i eftermiddags om bonuslöner i sjukvården. 

onsdag 10 juni 2009

Pekgul borde läsa S-budgeten

Noterar att S-kvinnorna gett sig in i debatten om bonusar och presatationsbaserade löner inom sjukvården. Enligt Nalin Pekgul är det "ett hån mot både läkare och patienter". Det är givetvis hennes fulla rättighet att tycka så om hon vill men jag undrar om hon verkligen har sitt parti med sig?

Nu ägnar sig ju visserligen inte Nalin Pekgul åt landstingspolitik, mer än genom medieutspel, men har hon verkligen inte tagit sig tid att läsa det egna partiets budgetförslag för innevarande år i Stockholms läns landsting?
Några citat:

Sid. 13: "Under 2009 bör flera verksamheter få pröva prestationsbaserade lönesystem. För att bibehålla en hög effektivitet och bidra till en förbättrad produktivitet ska försöksverksamhet med både individuell prestationslön och prestationslön kopplad till teaminsatser inledas."

Sid 37: "Inom vissa delar av den offentliga vården bör det bli möjligt att arbeta med prestationsrelaterade löner för att höja produktiviteten. Inom sjukvården finns idag tillräcklig kapacitet för att merparten av vårdköerna egentligen inte skulle behöva finnas. Problemet är att denna kapacitet inte utnyttjas effektivt."

(Här finns hela dokumentet för den som är intresserad)

Den S-märkta budgeten blev ju som bekant aldrig verklighet här i Stockholm och det kan ju vara en anledning till att inte så många verkar ha uppmärksammat dessa formuleringar. Men jag tycker ändå att det blir lite konstigt när man i formella dokument föreslår en sak och sen går ut och säger en helt annan sak i mediedebatten. Kanske är det dags för Sossarna att komma överens om vad de tycker i frågan istället för att vara populister och byta åsikt utifrån vad som just för dagen ser bra ut i ett pressmeddelande...

Köerna krymper - Stockholm klarar kömiljarden

I dag presenterade Socialdepartementet halvtidsresultaten för regeringens Kömiljard. Kömiljarden är en satsning där regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting premierar de landsting som målmedvetet och med goda resultat jobbar med att minska vårdköerna. Kortfattat går det ut på att de landsting där minst 80 procent av patienterna får träffa en specialist och / eller inleda behandling inom vårdgarantins 90 dagar får vara med att dela på den miljard som regeringen fördelar.

För Stockholms del ser det bra ut. Vi lever upp till regeringens krav och kommer att få 250 miljoner för att ytterligare stärka vårt arbete med att minska vårdköerna. Filippa och jag kommenterar här.

Bland de landsting som i dag inte ser ut att kunna leva upp till Kömiljardens kriterier återfinns flera s-märkta landsting. Min Örebro-kollega Kent skriver klokt på sin blogg.

måndag 8 juni 2009

Tack alla för en fantastisk valrörelse

Det var med blandade känslor jag vaknade upp i morse till en dag utan valrörelse. Brinner man för politik och för att förbättra samhället så brinner man också för att sprida sina budskap och samtala med människor. Det känns lite tomt att lämna dessa intensiva veckor bakom sig men samtidigt kul att se framåt och få möjlighet att fokusera på andra viktiga delar.

I går kväll samlades moderater från hela länet på Münchenbryggeriet för att invänta sammanräkningen av röster. Det kändes som en bra och trevlig avslutning på valrörelsen.

Av valresultatet att dömma kan vi konstatera att Alliansen står stark i Stockholms stad och län. Sten och jag kommenterar valresultatet här. Det är såklart mycket glädjande att Moderaterna lyckats vinna 30 000 nya väljare i länet och att valdeltagandet ökar här i Stockholm.

Tack till alla duktiga och drivna kampanjarbetare som jobbar dagar som nätter med att sprida moderat politik.

onsdag 3 juni 2009

Invigning av matfestivalen "Smaka på Stockholm"måndag 1 juni 2009

After Work på Berns med Kryssa Anna MariaKampanj vid Sergels torg

Kampanj vid Brommaplan