torsdag 13 augusti 2009

Ny adress till bloggen

Från och med i dag bloggar jag på http://www.cathis.moderat.se.

onsdag 12 augusti 2009

Bättre rutiner och så klart - god mat i sjukvården

Idag har Alliansen formellt fattat beslut om bättre rutiner och åtgärder för en god mat i sjukvården. Nu finns det ett ärende som är berett till landstingsstyrelsen den 18 augusti, därefter fattar landstingsfullmäktige beslut den 25 augusti. Förvisso ett extra insatt LF, istället för det som var planerat den 8 september.

God mat är för många en självklarhet - men vad är egentligen gott?
Det goda kan vara smak, doft, utseende, konsistens med mera och där är vi alla goda tyckare. Men det goda kan också vara det maten ska göra, förutom att mätta. Det ska vara näring, diet, läkande, rehabiliterande, hygiensiskt och inte minst smittfritt. Sådant är extra viktigt när maten serveras i sjukvården. - Du ska inte bli sjuk av maten!

Vår uppgift är att se till att de människor som kommer till vården serveras just - den goda maten.

Vi vet att det har funnits många brister i hur det tidigare har varit, just därför fanns ett behov att förändra. Vi är i början av denna process. Vi har redan lärt oss hur viktigt det är att införa stora förändringar dels stegvis och framförallt med en större portion av tid för kunskap- och utbildning för bl.a personal som ska arbeta med hela processen.

I samband med att det under våren var en del skriverier om sjukhusmaten kom även frågan upp på bordet hur vår upphandling hade gått till. För att veta mer och verkligen granska detta uppdrog vi till oberoende granskare att se över detta. Detta gav vid handen att det fanns en del i övrigt att önska när det gäller tydlighet, rutiner och kunskap. Inte minst på lagligheten när ärenden skrevs fram. Mycket har dessutom gått på gammal vana och rutin sedan många år i landstinget.

Sedan rapporterna kom den 2 juli 2009 har det arbetats intensivt med att se över vilka åtgärder som kan vidtas direkt och vad som bör göras vartefter. Bland annat fick landstingsdirektören ett uppdrag av mig den 9 juli om detta.

Nu har vi förslag för att komma till rätta med formerna hur vi hanterar upphandling rent generellt. Det blir tydligare och mer överskådligt liksom att vi har lagt grunden för att det ska bli rätt från början. Detta borde så klart har gjorts för flera år sedan. Själv har jag varit i landstinget drygt ett år, men ser att det är viktigast att det nu har blivit gjort.

I fortsättningen kan vi nu fokusera mer på att just maten blir den goda maten. Förutom att vi tillsätter ett kost/matråd med duktiga experter som ska hjälpa oss ytterligare så fortsätter vi att göra enkäter till patienter och personal. Utvärdering och uppföljning ska vara en del av vår lärande och utvecklande process. Att maten är god - tja, det är den först när den upplevs som det.

Jag tycker att våra tjänstemän i förvaltningen gjort ett mkt bra arbete utifrån det uppdrag de dels fått av mig och dels efter rapporternas avgivande. Sommaren har inte påverkat, trots semestrar för en del, utan överlämning och fortsatt arbete har pågått. Detta visar också viljan vi gemensamt har för att komma till rätta med tidigare problem och ha fokus fram.

Alliansens företrädare i detta landsting har nu lagt en första grund för att se till att stockholmarna verkligen får en bättre sjukhusmat än det som varit tidigare - med alla de hänsyn som ska tas förutom att "bara" vara gott.

Se landstingsdirektörens pressmeddelande.

tisdag 11 augusti 2009

Oppositionens semester slut - nu vill de jobba!

Allt fler kommer åter från sina sköna semesterdagar, i bästa fall lata sådana, väl rustade för att återgå i vardagen. Självklart hälsar jag mina kollegor i landstinget välkomna åter - pigga och raska - även oppositionens företrädare. Taggade är dom och tydligen har de även uppfattningen att hela landstingets ledning har haft semester och inget gjort - så nu krävs här handlingskraft!

Därför har oppositionen nu begärt ett extra landstingsfullmäktige, vilket blir den 25 augusti två veckor innan det ordinarie, för att diskutera frågan om sjukhusmaten. Frågan är så klart viktig. Men det verkar ha gått dom helt förbi att när rapporterna, som konsulter fick i uppdrag att skyndsamt ta fram till början av juli, kom så gav jag som ordförande i Landstingsstyrelsen uppdrag till landstingsdirektören att ta fram åtgärder m.a.a rapporterna.

Med detta som grund har vi i alliansen arbetat fram tillsammans med sommarbetande tjänstemän, ett underlag för beslut till ordinarie landstingsstyrelse den 18 augusti, som därefter i gängse ordning skulle ha hanterats av fullmäktige den 8 september. Men hellre då ett extra fullmäktige, för en halv miljon kronor och med kort förberedelsetid för ledamöterna, arbetssamma som de vill vara.....

Ibland undrar jag verkligen om oppositionen är ute efter resultat i matfrågan - att vi ger våra patienter en säker och välsmakande måltid när de vistas på våra sjukhus. Eller är det enbart fråga om att fånga människors engagemang i en fråga som många bryr sig om och fäkta runt för fullt.

Jag gillar innehållsrik paj - men inte en kastad politisk paj utan innehåll. Det tror jag även stockholmarna klarar sig utan.