torsdag 13 augusti 2009

Ny adress till bloggen

Från och med i dag bloggar jag på http://www.cathis.moderat.se.

onsdag 12 augusti 2009

Bättre rutiner och så klart - god mat i sjukvården

Idag har Alliansen formellt fattat beslut om bättre rutiner och åtgärder för en god mat i sjukvården. Nu finns det ett ärende som är berett till landstingsstyrelsen den 18 augusti, därefter fattar landstingsfullmäktige beslut den 25 augusti. Förvisso ett extra insatt LF, istället för det som var planerat den 8 september.

God mat är för många en självklarhet - men vad är egentligen gott?
Det goda kan vara smak, doft, utseende, konsistens med mera och där är vi alla goda tyckare. Men det goda kan också vara det maten ska göra, förutom att mätta. Det ska vara näring, diet, läkande, rehabiliterande, hygiensiskt och inte minst smittfritt. Sådant är extra viktigt när maten serveras i sjukvården. - Du ska inte bli sjuk av maten!

Vår uppgift är att se till att de människor som kommer till vården serveras just - den goda maten.

Vi vet att det har funnits många brister i hur det tidigare har varit, just därför fanns ett behov att förändra. Vi är i början av denna process. Vi har redan lärt oss hur viktigt det är att införa stora förändringar dels stegvis och framförallt med en större portion av tid för kunskap- och utbildning för bl.a personal som ska arbeta med hela processen.

I samband med att det under våren var en del skriverier om sjukhusmaten kom även frågan upp på bordet hur vår upphandling hade gått till. För att veta mer och verkligen granska detta uppdrog vi till oberoende granskare att se över detta. Detta gav vid handen att det fanns en del i övrigt att önska när det gäller tydlighet, rutiner och kunskap. Inte minst på lagligheten när ärenden skrevs fram. Mycket har dessutom gått på gammal vana och rutin sedan många år i landstinget.

Sedan rapporterna kom den 2 juli 2009 har det arbetats intensivt med att se över vilka åtgärder som kan vidtas direkt och vad som bör göras vartefter. Bland annat fick landstingsdirektören ett uppdrag av mig den 9 juli om detta.

Nu har vi förslag för att komma till rätta med formerna hur vi hanterar upphandling rent generellt. Det blir tydligare och mer överskådligt liksom att vi har lagt grunden för att det ska bli rätt från början. Detta borde så klart har gjorts för flera år sedan. Själv har jag varit i landstinget drygt ett år, men ser att det är viktigast att det nu har blivit gjort.

I fortsättningen kan vi nu fokusera mer på att just maten blir den goda maten. Förutom att vi tillsätter ett kost/matråd med duktiga experter som ska hjälpa oss ytterligare så fortsätter vi att göra enkäter till patienter och personal. Utvärdering och uppföljning ska vara en del av vår lärande och utvecklande process. Att maten är god - tja, det är den först när den upplevs som det.

Jag tycker att våra tjänstemän i förvaltningen gjort ett mkt bra arbete utifrån det uppdrag de dels fått av mig och dels efter rapporternas avgivande. Sommaren har inte påverkat, trots semestrar för en del, utan överlämning och fortsatt arbete har pågått. Detta visar också viljan vi gemensamt har för att komma till rätta med tidigare problem och ha fokus fram.

Alliansens företrädare i detta landsting har nu lagt en första grund för att se till att stockholmarna verkligen får en bättre sjukhusmat än det som varit tidigare - med alla de hänsyn som ska tas förutom att "bara" vara gott.

Se landstingsdirektörens pressmeddelande.

tisdag 11 augusti 2009

Oppositionens semester slut - nu vill de jobba!

Allt fler kommer åter från sina sköna semesterdagar, i bästa fall lata sådana, väl rustade för att återgå i vardagen. Självklart hälsar jag mina kollegor i landstinget välkomna åter - pigga och raska - även oppositionens företrädare. Taggade är dom och tydligen har de även uppfattningen att hela landstingets ledning har haft semester och inget gjort - så nu krävs här handlingskraft!

Därför har oppositionen nu begärt ett extra landstingsfullmäktige, vilket blir den 25 augusti två veckor innan det ordinarie, för att diskutera frågan om sjukhusmaten. Frågan är så klart viktig. Men det verkar ha gått dom helt förbi att när rapporterna, som konsulter fick i uppdrag att skyndsamt ta fram till början av juli, kom så gav jag som ordförande i Landstingsstyrelsen uppdrag till landstingsdirektören att ta fram åtgärder m.a.a rapporterna.

Med detta som grund har vi i alliansen arbetat fram tillsammans med sommarbetande tjänstemän, ett underlag för beslut till ordinarie landstingsstyrelse den 18 augusti, som därefter i gängse ordning skulle ha hanterats av fullmäktige den 8 september. Men hellre då ett extra fullmäktige, för en halv miljon kronor och med kort förberedelsetid för ledamöterna, arbetssamma som de vill vara.....

Ibland undrar jag verkligen om oppositionen är ute efter resultat i matfrågan - att vi ger våra patienter en säker och välsmakande måltid när de vistas på våra sjukhus. Eller är det enbart fråga om att fånga människors engagemang i en fråga som många bryr sig om och fäkta runt för fullt.

Jag gillar innehållsrik paj - men inte en kastad politisk paj utan innehåll. Det tror jag även stockholmarna klarar sig utan.

torsdag 30 juli 2009

Tobé skriver klokt om homoadoptioner

Tomas Tobé skriver i dag ett mycket läsvärt inlägg om homoadoptioner på Newsmill.

onsdag 29 juli 2009

Prideparken: onsdag


tisdag 28 juli 2009

Alcazar på Mälarpaviljongen

I kväll spelade Alcazar på Mälarpaviljongen. Stockholm Gay Life var värd för evenemanget. Väldigt trevligt med mycket folk, solsken och bra musik.


Alcazar uppträder.


Jag och maken.


Ockie och Christer.

Förlegad retorik från Jämtin

Carin Jämtin skriver i dag på DN Debatt att hon vill stoppa privata välfärdsföretag från att dela ut vinster till sina aktieägare. Jag tycker att det är en tråkig inställning som tyvärr vittnar om att Carin Jämtin och Socialdemokraterna lever kvar i en ålderdomlig och konservativ syn på välfärdsverksamheter och att det skulle vara fult att tjäna pengar på dem.

Jag delar givetvis inte denna uppfattning utan tycker istället att det är bättre att uppmuntra alla goda krafter som finns för att få så bra verksamheter som möjligt för våra skattepengar. Har en privat utförare möjlighet att både leverera en bra verksamhet och generera vinster till sina aktieägare ser jag det inte som ett problem.

Det finns ingenting som visar att en privat utförare per automatik är bättre än en offentlig. Men skulle vi förbjuda privata företag att gå med vinst skulle vi också förlora en betydande del av sund konkurrensen mellan privata och offentliga utövare. Dessutom - när kommuner och landsting väljer vilka privata företag de ska samarbeta med för att få den offentligt finansierade välfärden utförd finns det mängder av kvalitetskriterier som måste uppfyllas - att satsa på att leverera en dålig verksamhet för att enbart prioritera aktieutdelning lär knappast bli en vinnande strategi när sådana samarbeten ska fastställas.


Nä, jag tycker inte att Carin Jämtins argumentation och ideologi håller, men en sak är vi i alla fall överens om. Jämtin skriver att: "Inte heller får en enda krona av våra gemensamma skattepengar användas felaktigt. Gustav Möller, den gamle socialdemokratiske socialministern, sa en gång att varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga." Detta håller jag givetvis med om, även om jag inte tycker att Socialdemokraterna är det parti som lyckas bäst med detta.

Magdalena och Andreas kommenterar läsvärt.

måndag 27 juli 2009

Invigning av Stockholm Pride 2009

Stockholm Prides ordförande Claes Nyberg rockar loss under Pridefestivalens invigning i Kungsträdgården.

tisdag 21 juli 2009

När och hur kan beslut tas om vaccinkostnaden...

Nu står vi inför prövningarnas tider, inte bara för att vara säkra på att vaccinet för svininfluensan A(H1N1) blir klart i tid - blir testat för människor - inte lämnar biverkningar - kan ges till dem under 18 år - att den kan kombineras med andra vaccin m.m m.m

Prövning kommer även för att beslut fattas på rätt nivå med rätt underlag och med beaktande av vilka konsekvenser som kommer med anledning av ett visst beslut. Vad som brukar vara rimligt är att inte fara iväg i brådskans namn - för att göra något. I synnerhet att inte fatta beslut utan något underlag alls.

DN-debatt skriver idag vår smittskyddsläkare, Åke Örtqvist, att just Sverige och inte minst Stockholms läns landsting, som enda land i världen är beredda med vaccin till hela befolkningen. Alla landsting gjorde sin beställning före sommaren och vaccinet beräknas komma i september.

Åke Örtqvist vill däremot ha ett besked nu om finansieringen mellan stat och landsting. Det kan jag förvisso förstå. Internt för oss är det viktigt liksom för de aktörer som ska vara med och utföra vaccinationerna. Men för medborgarna är det i dagsläget en sekundär fråga - det finns fler frågor som måste besvaras - kanske innan ngt beslut fattas?

I vårt landsting finns en grupp av tjänstemän och experter, däri ingår bla Åke Örtqvist, som i augusti ska träffas för att gå igenom upplägg, behov och konsekvener såväl för patienter, verksamhet som kostnader detta kan medföra beroende av vilka alternativ som väljs. Dessutom behöver det klargöras om de aktörer som idag arbetar med vård ska få ersättning för vaccinering, enligt avtal eller för läkarbesök enligt avtal - eller rent av en särskild uppgörelse pga av speciellt rådande läge. Inte minst viktigt är att sakkunskap tar fram underlag om svininfluensavaccinet kan kombineras med det vanliga influensavaccinet - eller med de vaccinationer som i övrigt ges till barn - och detta utan negativa biverkningar.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer troligen att träffas tidigare är beräknat för att se över de för landstingen gemensamma rekommendationerna. Inte minst vad gäller patientavgifternas storlek och annat. Därefter kommer varje landsting för sig att fatta sina beslut. Självklart måste även SKL få möjlighet till bra underlag.

Fast att sommaren och semestern är i full gång för många, är vi flera som ändå dagligen hanterar denna fråga. Självklart ska vi fatta beslut - vårt fokus är medborgarnas bästa i Sverige och i Stockholms län. Det ansvaret är vi beredda att ta. Som medborgare måste man kunna känna den tryggheten.

torsdag 16 juli 2009

Vaccinet - oro eller ro

Något som blir allt svårare att förutse är framtidens sjukdomar och dess smittförlopp. Men säkert är att de kommer och de kommer på nya sätt och blir allt mer aggressiva. Smittsjukdomar är ett av vårt landstings prioriterade frågor, såväl i den dagliga verksamheten som när vi planerar för nya sjukhuset vid Solna och som i vårt internationella arbete.

Just nu pågår ett intensivt arbete - i hela landet och bland alla berörda med ansvar - att hantera den nyaste influensan, svininfluensan A(H1N1). Vi vet att den redan kommit till oss, och dess omfattning kan vi endast idag spekulera i. Vårt ansvar i landstinget är först och främst att säkerställa att det finns tillräckligt med vaccin tillgängligt när det behövs, troligen efter sommaren. Detta har vi gjort.

För ett antal år sedan skrevs ett avtal mellan landstingen och staten. Vem som skulle göra vad ifall en pandemi slog till. Vem beställer, vem garanterar och vem betalar. Detta var bra att klargöra i s.k "fredstider". Nu är vi i skarpt läge, en pandemi råder. Något som avgörs av WHO och inte oss själva. Då står det i avtalet att landstingen står för kostnaden. För Sthlms landsting innebär det bara för vaccinet en kostnad på 258 mkr. Därutöver kommer kostnader för arbete att vaccinera, sprutor och annat material etc. Troligen en kostnad närmare miljarden, förutsatt att alla invånare i sthlms län vaccineras två gånger, vilket är grundtanken.

Problemet nu är att vi liksom många andra landsting så som världen och landet i övrigt påverkas av den finansiella situationen som råder i allmänhet. Alla håller i sina pengar, eller behöver rent av mer pengar, helst av någon annan..... Debatten om vaccinet håller istället på att bli en fråga om vem som ska betala än att säkerställa tryggheten i att medborgarna kommer att ges tillgång till ett vaccin om det behövs.

Låt mig ge några funderingar, som också ligger i botten på den situation som råder.
- Vi vet inte hur influensan slår i vårt land, men antaganden har gjorts på olika förlopp. Det vi vet är att det kommer att bli som mest till hösten. Då väntas också det beställda vaccinet finnas på plats.
- Hur många kommer verkligen vilja vaccinera sig? Tja, idag säger flera att de inte kommer att göra det. En del tror att vaccinet inte hjälper mot det som det ska, andra har andra skäl - som att det verkar inte vara så många som drabbas... Men vi i landstinget har ändå beställt så att det ska räcka till alla medborgare i länet, två doser. För OM oppinionen vänder och alla vill ha eller sakläget säger att alla behöver, så kan vi inte ha beställt för lite.
- Men kostnaden att vaccinera? Normalt betalar patienter för sin vaccination, men vid en pandemi? Här blir information och kommunikation viktigt. OM vi säger att alla ska vaccineras utan kostnad är sannolikheten större att fler vaccineras - samtidigt ger vi signalen att pandemin är stor och allvarlig. Ska vi då ta till detta bara OM den blir allvarlig? Ororar vi i onödan? Hur säkerställs att alla verkligen vaccinerar sig, om det faktiskt blir nödvändigt.
OM vi tar en patienavgift, avstår då fler att vaccinera sig enbart på grund av ekonomiska skäl -vem kan då försvara att någon blir dålig, rent av dör - för att den inte hade råd att betala vaccinering?

Frågan blir lika global som nationell och lokal. Många berörs vid en pandemi och ytterst är det människor som måste förlita sig på att vi som har makt och befogenhet gör det som är rätt. Den tryggheten måste finnas. Självklart kommer kostnaden, för den är verklig och den är stor, att påverka andra verksamheter vi har eller vill ha. Så är det alltid. Lika lätt är det att tänka - då får ngn annan betala detta. Men detta kommer alltid tillbaka till oss själva. Det finns inga "gratisluncher"

Just nu pågår samtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen när det gäller kostnadsansvar - hantering och beredskap. Dels utifrån det påskriva avtalet sen tidigare och dels utifrån den ekonomiska situation som råder. Jag tycker att det vore en fördel att landstingen i hela landet kunde ha en gemensam ordning. Det får inte uppstå en orättvisa i hur människor behandlas beroende av vilket landsting de tillhör. Särskilt inte vid en pandemi, den berör alla.

I stockholms landsting har vi säkerställt att vaccin kommer att finnas till alla. Inom kort kommer mer av kommunikation och information att finnas om hur och när man kan vaccinera - både internt och externt. Även verksamheterna är i full gång att förbereda att ta emot en stor mängd människor. Som Stockholmare är det viktigt att veta att vi har grundlagt den tryggheten.
Under tiden ordnar vi med resten, som kostnad och betalningsfrågan. Den är viktig men just idag sekundär.

onsdag 1 juli 2009

Svenska EU-symbolen, tankvärd sådan.

Idag är det dags för Sverige att ta över ordförandeklubban. Ett litet land i EU, med ett stort ansvarstagande. Men så är vi väl förberedda, så svenska vi är! Nervöst för Fredrik Reinfeldt ja, och vilken härlig utmaning. Något jag tror mig veta att han kommer att klara med den äran. Hela gänget i Alliansregeringen står taggade att föra samtal och resultat vidare för finanser, jobb, klimat och brottslighetsbekämpning.

Men jag fastnade lite extra för vår svenska symbol för ordförandeskapet. Vackert gul och blå. Formen som en tennisboll, eller basket eller.... tankarna för mig till idrotten - lagspelet. EU som ett lag, där Sverige nu är lagledare. Ett litet land med stora mästare, inte minst inom idrotten.

Med idrott och lagsport kommer publiken, påhejandes och uppmuntrandes. Hela EUs befolkning, som supportrar hejandes på sitt lag - eller har sina favoriter!

Hoppas bara att de som dyker upp - utan sportintresse - bland supportrarna är klokare, bättre än annars. Låter spelet rulla utan att bråka och störa. Huliganer borde ta semester, tänka om och göra annat mer kreativt. Minns kravallerna i Göteborg, de som trodde att de gjorde nytta men skapade mer av oro och besvär för alla, även sig själva.

Jag hoppas att alla vi supportrar får se en bra match, ett gott lagarbete under förbundskapten Fredriks ledning!

fredag 26 juni 2009

Vårdval inom förlossningsvården

Stockholm växer. Det är en långsiktigt utmaning i sig att det på tio års sikt kommer att bo ytterligare 300 000 personer i vårt län. Ökningen beror dels på omflyttningar inom landet, nykommande från andra länder men även att det faktiskt föds barn här. För mig är det en utmaning som är stimulerande - folk vill bo och leva här och det kan bara vara gott.

Att det föds barn är i sig ett gott tecken, inte minst på en framtidstro. Vad är inte viktigare än att få en bra start i livet, dels för sin uppväxt men även för nyblivna föräldrar att få en bra start i väntans tider och vid själva förlossningen. Då är många beroende av en fungerande vårdkedja och bra personal och sjukvård.

Stockholmarna är mer och mer medvetna och kunniga, de vet ofta vad de vill och ställer krav. Det är ett sätt att engagera sig och bry sig. En politisk utmaning är därför att möta upp mot detta behov, att kunna ha människors fokus i den verksamhet vi ansvarar för. Vi har till uppgift att se behoven och tillförsäkra vården till medborgarna. Just därför har vi infört Vårdval, inte bara i primärvården, utan nu från detta år även inom förslossning. Detta för att blivande föräldrar ska kunna känna trygghet i att de har hela kedjan klar från mödravård till förlossning. Att få en personlig kontakt med t.ex en barnmorska som med sitt lugn och kunnande följer hela processen - för den som vill.

Tidigare år, framförallt i sommartid, har landstinget skickat iväg blivande föräldrar till andra landsting för att det inte funnits plats. Det skapade mycket oro. Utmaningen borde ha varit att ta tillvara dels landstingets verksamhet liksom andra privatas för att erbjuda bra och tillgänglig vård. Detta är nu möjligt.

Är vårdvalet ett problem? Nej så klart inte, men det medför alltid förändringar eftersom att människors val inte lika "planekonomiskt" strukturerarade. Snarare innebär detta ett nytt tanke- och förhållningssätt inte minst för verksamheterna. Ett sjukhus med en attraktiv förlossning får så klart fler som väljer det som alternativ, vilket kan innebära att fler nekas garanterad plats. Men det kan också innebära åtgärder om nya platser - vilka tyvärr inte kan tillföras på någon veckas varsel.

För att kunna vara ett alternativ att väljas inom Vårdvalet har olika kriterier satts upp - en autorisation och ett kvalitetskrav. Detta är för att garantera en kvalitet och säkerhet som många nog tar för självklart. Detta är också en process. Några hade vid ingången av Vårdvalet inte detta klart, och har därför under en tillfällig period fått dispens och särskilt avtal. Där finns då bara normalförslossningar, utan befarad komlikation.

Att döma ut Vårdvalet på förlossningar, är att göra det lite väl enkelt för sig. Hur självklart var det att allt skulle vara perfekt från start. Snarare är detta en process som ska leda framåt och vara utvecklande till gagn för föräldrarna. Hur lätt är det inte att glömma hur det har varit, med de fel och brister som tidigare var ett problem för föräldrar och vården. Barnsjukdomar brukar vara av övergående natur, antingen av sig själv eller med ny kunskap.

För mig är utmaningen att svara upp mot föräldrars behov, ha deras fokus för en bra förlossning. För mig är utmaningen även att se till att fler platser kommer till, med tillgänglighet och krav på god säkerhet. För mig är också utmaningen att de som arbetar inom förlossningsvårdens hela kedja ska hitta former, utifrån sin erfarenhet och kunskap, som svarar upp mot detta. De som är bäst lämpade på att svara på frågan HUR.

Jag tror att Vårdval är här för att stanna, och det kan bara bli bättre för alla parter ju bättre vi blir på att ta vara på behoven och krav på förändringar som ev. behövs.

tisdag 23 juni 2009

Fotografering

Efter NKS-filmningen kom Moderaternas duktiga fotograf Jonna och tog lite bilder på mig utanför Landstingshuset och i kontorsmiljö. Bilderna ska bland annat användas till en artikel i en intern tidning som kommer senare i sommar.

Filmning om NKS

Uppförandet av Nya Karolinska Sjukhuset i Solna dokumenteras flitigt av Staffan Hildebrand som regelbundet intervjuar politiker, tjänstemän och andra personer som är involverade i projektet. I dag var det dags för en ny intervju ocj jag redogjorde för projektets status och hur vi ser på utvecklingen framöver.


torsdag 18 juni 2009

Enighet i landstingsfullmäktige

Ja, det är inte varje dag det händer men i dag så var vi alla partier eniga om att följa Socialstyrelsens rekommendationer och köpa in influensavaccin till alla invånare. Mer information.Var tar alla kondomer vägen?

Förra sommaren bedrev Stockholms läns landstings enhet som arbetar mot smittspridning av HIV och andra könssjukdomar, LAFA, en framgångsrik kondomkampanj. I år har man tagit den ett steg längre. 100 000 numrerade kondomer delas ut och mottagarna kan själva berätta om hur de har använts på sajten kondom08.nu.

Kul idé och framför allt ett bra sätt att föra in kondomer och smittskydd som ett vardagligt samtalsämne.

onsdag 17 juni 2009

Volvo Ocean Race


Grattis Tobias

Grattis Tobias Krantz som precis utnämnts till ny Högskole- och forskningsminister.

tisdag 16 juni 2009

Carl tar ställning för välfärden

Kommunal konsthall vs. välfärd? Det var frågan i Sundbyberg i dag. När det socialdemokratiska kommunalrådet tog första spadtaget till en kommunal konsthall för 65 miljoner (!) protesterade moderate oppositionsrådet Carl genom att göra ett dagsverke i hemtjänsten.

Mot bakgrund av planerade besparingar inom äldreomsorgen vill han visa att han tycker att det är viktigare att Sundbybergs gamla får en värdig ålderdom och att välfärden värnas, än att kommunen ägnar sig åt kommunala prestigeprojekt. Kan ju hålla med om att det låter rimligt.

Politikerbloggen skriver och Carl bloggar.

(S)vårt att hålla koll på sina egna förslag?

Regeringen presenterade ju som bekant ett nytt förslag till skollag i går och reaktionerna lät inte vänta på sig. Marie Granlund, som är Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor, är särskilt kritisk till den del av lagförslaget som säger att elever med godkända gymnasiebetyg inte ska kunna läsa upp de godkända betygen på Komvux. Det har hon ju givetvis full rätt att vara men ibland verkar kritiken från oppositionen komma reflexmässigt utan någon större hänsyn till vad förslagen faktiskt går ut på och utan något historiskt kunnande om vilka egna förslag som presenterats tidigare.

Det lustiga med detta är alltså att Socialdemokraterna själva var inne på samma linje innan de förlorade valet 2006. Meta uppmärksammar detta och Aftonbladet skriver också. Men jag antar att det är så att när man befinner sig i opposition är det lätt att man av ren slentrian kritiserar allt som majoriteten gör...

Utan att ha lusläst det nya lagförslaget tror jag absolut att det innehåller många av de förändringar som den svenska skolan är i stort behov av. Jag ser fram emot att följa kommande sakliga debatter kring den politik som Alliansregeringen vill genomföra på skolområdet. När det gäller Komvux så håller jag med regeringen (och Sossarna?) om att det är rimligt att genomföra sådana förändringar så att elever inte kan få en gräddfil in på högskolan genom att gå direkt från gymnasiet till Komvux och systematiskt frisera upp sina godkända betyg. Dock tycker jag att det är viktigt att det fortfarande finns möjligheter att höja godkända betyg efter att man slutat gymnasiet. Enligt lagförslaget kommer detta även fortsättningsvis att kunna göras genom självstudier och tentamen.

Mats bloggar läsvärt om nya skollagen generellt och mer specifikt om Komvux-förslaget.