fredag 30 januari 2009

Bättre foku(S) i sjukvårdpolitiken

Mikael Damberg och Ingela Nylund Watz skriver i dag om Socialdemokraternas sjukvårdspolitik på Svenska Dagbladets debattsida. De kritiserad delar av det sjukvårdspolitiska program som Socialdemokraterna ska behandla under sitt vårdtoppmöte i helgen.

Jag välkomnar artikeln och i mångt och mycket delar jag de synpunkter som Ingela och Mikael lyfter fram. Bland annat berör de vikten av att koppla samman medicinteknisk forskning med sjukvård och industri. De menar att "sjukvårdspolitiken måste utformas så att både läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin kan växa och skapa arbetstillfällen här i Sverige." Det är precis det tänket och de ambitionerna som ligger till grund för hur vi arbetar med framväxten av nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna och utvecklingen av Flemingsbergsområdet i Huddinge.

Mikael och Ingela företräder Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och det är mycket bra för vårdens framtida utveckling att vi har gemensamma utgångspunkter här i Stockholm.

onsdag 28 januari 2009

Fokus på medborgarna i regionfrågan

Regeringen har satt ner foten i regionfrågan, skriver partiledarna i dag på DN Debatt. Fokus ska vara på medborgarnas behov snarare än på politikers vilja att rita streck på kartor. Här i Stockholm instämmer vi till fullo.

tisdag 27 januari 2009

Oppositionen vill inte räkna rätt!

Miljöpartiet går i dag ut och påstår att vi drar ner 2 procent på sjukvården. Nästan rätt, men de "glömde" att tala om den uppräkning vi först gjort och vad resultatet blev att den slutliga procenten! Fakta är att uppräkningen är 5.3 procent till sjukvården generellt, vilket motsvarar drygt 2 miljarder kronor mer än för 2008.

I budgetarbetet tar vi hänsyn till många faktorer. Vi gör det i steg, för att det ska vara tydligt vilka hänsyn, prioriteringar och krav vi gör och ställer. För 2009 har vi bland annat räknat upp för den ökande befolkningen, demografi, lönekostnadsutveckling, läkemedel och medicinskteknisk utveckling. Utifrån dessa faktorer lägger vi på ett antal procent. (7.3 procent)
Därefter har vi lagt ett generellt krav på vardagseffektiviseringar. För 2009 motsvarar det cirka 2 procent. Detta är inte ovanligt utan snarare nödvändigt. Vardagseffektiviseringarna finns med i de nya överrenskomna sjukhusavtalen, som vi har en blocköverskridande enighet kring.

Miljöpartiet gör politik på de procent som dras bort, samtidigt som de väljer att bortse från de procent som vi lägger på. Så kan man göra om man vill plocka billiga politiska poäng och få publicitet, men det är inte helt överenstämmande med verkligheten.

Dessutom: 2006, när vänsterpartierna var i majoritet ökades anslaget till sjukvården enbart med drygt 600 mkr - trots att de hade genomfört en rekordstor skattehöjning. Vi i alliansen har sedan vi fick väljarnas förtoende att styra landstinget genomfört en skattesänkning samt tillfört ca 2 miljarder mer för varje år 2007,2008 och 2009 (samtidigt som även kollektivtrafiken har fått utökade resurser)! Därutöver bibehåller vi en sund och stabil ekonomi, trots att det blåser i omvärlden. Det bekräftas bland annat av den förnyade topprankingen AA+ från Standard & Poor's.

Alliansstyre innebär trygghet för stockholmarna och för landstingets verksamheter - det är jag stolt över.

Lite siffror: gällande uppräkningen till sjukvården i landstinget (SLL) och ekonomin

År.........Politisk majoritet.......Uppräkning...............Resultat SLL
2006....S, V och MP................+ 0,667 miljarder.....-2149 miljoner
2007....Alliansen......................+ 2 miljarder............+1008 miljoner
2008....Alliansen......................+ 2 miljarder............+543 miljoner (prog)
2009....Alliansen......................+ 2 miljarder............+818 miljoner (prog)

S, V och MP: rekordstor skattehöjning
Alliansen: skattesänkning och en ekonomi i god balans

Möte med före detta förvaltningschefer
Rimlig analys av Försäkringskassan

Svenska Dagbladets ledarsida skriver i dag klokt om situationen på Försäkringskassan.

måndag 26 januari 2009

Äntligen...

... lite framgång i hockeyn.

Bowling med finansroteln

Denna måndag avslutades med bowling och middag med finansroteln. Det var väl, minst sagt, länge sedan jag höll i ett bowlingklot men detta gav mersmak. Det är också viktigt att framhålla i detta sammanhang att man främst spelar för att det är kul och inte för att vinna... 

Ingrid kastar klotet
Jenny, Fredrik, jag och Ingrid
Det gäller att hitta rätt klot
Jag, Ingrid och Erik kollar resultatet


Mer pengar till vården, inte mindre

I helgen skrev Dagens Nyheter en artikel om landstingens ekonomi. Tyvärr framstod det, felaktigt, som att enbart landstinget i Jönköping har en ekonomi i balans.

Detta stämmer inte, även Stockholms läns landsting har balans i budgeten. Vi skickade detta pressmeddelande för att klargöra detta.

lördag 24 januari 2009

Helg i Linköping

Besöker dottern Anna i Linköping i helgen. Har handlar och fixat med Annas boende större delen av dagen och efter det har vi varit i stallet och ridit. Nu på kvällen har vi mest fikat och myst - trevligt för både mamma, dotter och häst.

På bilderna ser ni Anna och hästen Turbo

torsdag 22 januari 2009

Skriver jag som en sosse?

Ett ganska kul test finns på sajten Bloggparti. Genom någon sorts textanalys analyserar sajten hur ens språk och sätt att uttrycka sig på, förhåller sig till hur partipolitiska bloggare från olika partier skriver. Kanske inte helt vetenskapligt hållbart men ett kul experiment.

Mitt resultat visar att jag skriver mest som en sosse, men likheten med de moderata bloggarna följer tätt efter. 

För säkerhets skulle kollade jag några av mina landstingskollegors bloggar också. Det visar sig att Dag skriver mest som en Miljöpartist vilket även stämmer för Gustav, medan Birgitta uttrycker sig som en blandning av MP, C och KD.

Spännande förslag för jä(m)ställdhetspolitiken

Den moderata politikutvecklingsgruppen "Lika möjligheter" har släppt en delrapport kring jämställt föräldraskap. Bland annat tycker de att man bör se över ifall jämställdhetsbonusen kan stärkas och ifall liknande bonussystem kan införas för VAB-dagar. 

Intressanta förslag och jag ser fram emot att följa den kommande debatten kring frågorna. 

Nytt tänk för kortare köer och bättre vård

Medierna rapporterar (här och här) om att några av våra sjukhus stoppar alla nya remisser för höft- och knäoperationer. Det är inte en helt korrekt bild.

För 22 dagar sedan började de nya sjukhusavtalen att gälla. Samtidigt utökades även vårdvalet så att det nu också gäller starr-, höft- och knäoperationer. Förändringarnas absolut viktigaste syfte är att öka tillgängligheten i vården så att alla som är i behov av en operation ska få komma till inom rimlig tid. Förändringarna innebär också ett nytt sätt tänka och att arbeta. Ibland kan det ta lite tid att ställa om. Ibland tar det lite längre än 22 dagar att få allt att fungera fullt ut.

Det viktiga är att alla olika delar av vårdkedjan hänger ihop och alla vet vilka förväntningar och vilket ansvar som finns hos just var och en.

När en remiss kommer in till något av de större sjukhusen tittar man på den och gör en bedömning. Gäller det ett akut ingrepp eller ett ingrepp som behöver den sjukvård som ett stort sjukhus kan erbjuda så tar man givetvis emot patienten. Ingen som behöver vård ställs utan. Gäller det däremot ett mindre ingrepp som lika väl kan utföras av någon annan auktoriserad vårdinrättning, kan patienten komma att erbjudas detta alternativ. Man skulle kunna säga att den andra mottagningen agerar som en underleverantör till sjukhuset i ett sådant fall.

Om vårdgivaren upplever att de i något eller några fall inte kan att leva upp till vårdgarantins tidsgräns så har vårdgivaren ansvar för att informera de patienter som berörs om att de har rätt till vård inom vårdgarantin och att de kan vända sig till Vårdgarantikansliet för att få hjälp med att komma till en mottagning som kan utföra behandlingen inom en kortare tid.

I och med vårdvalet och de behandlingar som gäller inom det - t.ex höftledsoperation behövs inte längre en remiss. Det går alltså att direkt vända sig till den vårdgivare som är auktoriserad, utan att först få en remiss. Detta är nytt från och med 1 januari 2009. Lättast är att titta på vårdguiden.se - och se hur tillgängligheten är.

De förändringar som vi har genomfört stärker patienternas rätt få god vård i tid. Vi har gått från ett system där sjukhusen tidigare kunde tjäna pengar på att låta människor vänta på vård, till ett system där det lönar sig för vårdgivarna att behandla patienterna inom vårdgarantins gränser. Det är jag både glad och stolt över.

onsdag 21 januari 2009

Varför vill inte Södertälje-sossarna lyfta lärarna?

Vår duktiga skolpolitiker Mats Gerdau skriver om Lärarlyftet på sin blogg. Lärarlyftet är en moderatidé som blivit regeringspolitik och går ut på att förstärka lärarnas möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling. Totalt satsas 3,2 miljarder för perioden 2007-2010.

När Skolverket nu har sammanställt hur de olika kommunerna har utnyttjat möjligheten med pengar från Lärarlyftet visar det sig att skillnaderna är stora mellan de kommuner som styrs av Sossar och de som styrs av Moderater.

Mats skriver:

"De stora skillnaderna mellan moderata och socialdemokratiska kommuner är ett faktum. Undantag finns givetvis, en och annan blå kommun som inte är så bra och en och annan röd kommun som satsar rejält. Den dominerande bilden är ändå att moderatledda kommuner är mer engagerade i lärarnas kompetens än vad socialdemokratiska kommuner är."

Min egen hemkommun, sossestyrda Södertälje, har valt att bara utnyttja 35 procent av den totala bidragsramen. Kommunen avstår alltså frivilligt från att utnyttja närmre tre miljoner kronor i statsbidrag för att vidareutbilda sina lärare!

Mycket märkligt tycker jag. Oavsett om detta handlar om slarv, lättja eller ideologisk ovilja att gilla något som regeringen gör så är det olyckligt. Många duktiga pedagoger i Södertälje går nu miste om möjligheten att vidareutveckla sig, läsa in extra behövrigheter och, i förlängningen, bli ännu bättre på sitt jobb...

Men men, nu blickar vi framåt. Det är nytt år och nya möjligheter att söka bidrag från Lärarlyftet. Mer information för den som är intresserad finns här. Jag hoppas verkligen att fler lärare från Södertälje får möjlighet att ta del av denna fortbildningsmöjlighet i år.

tisdag 20 januari 2009

MTR ska köra tunnelbanan

Det berättar SL i ett pressmeddelande.

Södertälje sjukhus blir bolag

Har precis avslutat årets första möte med landstingsstyrelsen.

Ärendet om bolagisering av Södertälje sjukhus behandlades och bifölls. Genom detta beslut kommer Södertälje sjukhus att få samma förutsättningar som de andra sjukhusen i länet. Rent praktiskt innebär detta att de akutsomatiska verksamheterna, öron, näsa- och halsmottagningen, barnmedicinska enheten, anestesi- och röntgenverksamheten, geriatriska verksamheten, samt den avancerade sjukvården i hemmet och den slutna palliativa vården kommer att föras över till bolaget Södertälje sjukhus AB.

Den landstingsdrivna primärvården och psykiatrin i Södertälje, Nykvarn och Salem kommer att övergå till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som redan nu ansvarar för landstingsdriven primärvård och psykiatri i resten av länet (förutom i Norrtälje).

Maria har skrivit om detta tidigare. Mer om beslutet finns också att läsa i dagens möteshandlingar (ärende 17).

De personer som kommer att sitta i styrelsen för bolaget Södertälje sjukhus AB ingår nu i styrelsen för Sjukvården Södertälje, Nykvarn och Salem (SNS). När bolaget bildas kommer SNS-styrelsen att övergå till att bli styrelsen för Södertälje sjukhus.

De som kommer att ingå i styrelsen för Södertälje Sjukhus är:
Kai Hammerich (ordförande)
Eva Dannert
Lars Godner
Christina Rapp Lundahl
Christina Torstensson

måndag 19 januari 2009

Vårblommor på m-kansliet

Nu när julpyntet sedan länge lämnat moderatkansliet i landstingshuset kompenserar vi med lite blommor i pressrummet. Det kan sannerligen behövas för att liva upp en gråmulen dag som denna.

söndag 18 januari 2009

I dag blir syrran diakon

I dag vigs min syster Maria till diakon i Strängnäs domkyrka. Till vardags arbetar hon i Tveta församling hemma i Södertälje. Grattis Maria!lördag 17 januari 2009

Bättre mat på Södertälje sjukhus

Länstidningen publicerade i går min insändare om sjukhusmaten.

Kommunstyrelsekonferens

Lördag förmiddag i Upplands Väsby. Kommunstyrelsekonferens med moderata kommunstyrelsekollegor och riksdagsledamöter från Stockholms län. 

SKL:s chefsekonom Clas Olsson pratar om förutsättningarna för kommunal ekonomi.
Leif bloggar direkt från konferensen.


Invigning på Taxinge

I går kväll var vi på Taxinge slott, som invigde en ny konferens- och festlokal. Lokalen är ett ombyggt stall där höskullen nu rymmer 700 personer! Familjen Fimmerstad fortsätter att utveckla sitt jordbruk och kakslott. 

Stor smidd ljuskrona från Järna.


På scenen hälsar Jan välkommen.


Anne-Marie tillsammans med Södertäljes koncernchef Kjell Hasslert.


fredag 16 januari 2009

Ännu en bloggande minister

Sten startar i dag sin blogg om försvaret. Välkommen till bloggosfären!

Två gånger lokal-TV

I dag har både ABC och TV4 Stockholm hälsat på här i landstingshuset. Vi har pratat om barns skulder och om hur viktigt det är att även vi här i landstinget ser över detta och försöker lösa det som vi kan på ett så bra sätt som möjligt. Den är inte rimligt att barn går in i vuxenvärlden med skulder.
torsdag 15 januari 2009

Möte med Barnombudsmannen

Under eftermiddagen har jag deltagit i ett mycket givande möte hos Barnombudsmannen. Även Västra Götalandsregionen och Region Skåne var representerade och huvudsakligt fokus var på hur landstingen hanterar skuldsatta barn och hur bra vi efterlever FN:s barnkonvention.

Vi kan konstatera att det finns en del att göra på detta område. Vår övergripande ambition är att barn inte ska komma till vuxenlivet med skulder i bagaget och därför var det både lärorikt och inspirerande att ta del av Barnombudsmannens synpunkter samt att se och höra hur andra landsting arbetar med frågorna.

I Stockholms läns landsting håller vi på att uppdatera den handlingsplan, för hur barnkonventionen ska efterföljas inom våra verksamheter, som finns. Snart kommer en version för 2009 och framåt på plats och min absoluta ambition är att den ska vara ännu tydligare och innebära ytterligare steg i rätt riktning.

Ett konkret exempel på hur vi förbättrar oss är det förbud mot att minderåriga utnyttjas som språktolkar som Hälso- och sjukvårdsnämnden nyligen beslutade om.

Nyhetsmorgon


Denna morgon började runt femtiden för att hinna i tid till Nyhetsmorgon på TV4. 07.15 mötte jag Ylva Johansson i en debatt om sjukvården. Hittar inte inslaget på nätet ännu men mitt budskap var i linje med gårdagens blogginlägg.

I sminket, innan sändning, blev jag glatt överaskad av att möta frihandelsminister Ewa som skulle prata om varför en handelsbojkott inte gynnar en fredlig utveckling i Mellanöstern.

Nu, dags att åka till möte i Västerås.

onsdag 14 januari 2009

Karolinska Universitetssjukhuset - på rätt väg

De flesta medier rapporterar i dag om de eventuella personalneddragningarna på Karolinska Universitetssjukhuset. Några är oroliga för konsekvenserna medan andra tycker att det är fullt rimligt att organisationen förändras.

Jag tycker att det är viktigt att förklara att det inte är vi politiker som styr över hur många människor som ska finnas anställda vid Karolinska eller något annat sjukhus här i länet. Sådana beslut fattas av dem som kan verksamheten och har förståelse för vilka behov och förutsättningar som finns – det vill säga sjukhusledningen.

Sjukvården produceras utifrån en beställar-utförar-modell där en beställarorganisation inom landstinget sluter avtal med de olika sjukhusen om hur mycket vård de ska leverera och vilken budget man har. Dessa avtalsförhandlingar landade ner i slutet av förra året och för att underlätta för verksamhetens planering gäller de nu tre år istället för ett år. För Karolinska innebär avtalet att sjukhuset får 500 miljoner mer för 2009 än de fick för 2008.

Karolinskas verksamhet utgår från tre övergripande mål, nämligen: tillgänglighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Tyvärr så har sjukhuset under flera år inte lyckats hålla budget. Detta fungerar givetvis inte i längden, eftersom ständiga ekonomiska tillskott till sjukhuset riskerar att drabba andra delar av landstingets ekonomi och i förlängningen andra delar av sjukvården. Jag tycker därför att det är bra att dagens ledningen har insett problemen, har analyserat dem, och nu tar tag i dem på ett trovärdigt sätt.

De fasta kostnaderna har varit för stora, vilket de också själva är medvetna om, men de har inte klarat av att bromsa kostnadsutvecklingen tillräckligt snabbt. Sjukhusledningen arbetar hårt med att lösa de ekonomiska problemen men det är viktigt att komma ihåg att en så stor verksamhet som ett universitetssjukhus inte kan förändras i en handvändning. Även om man tänker rätt och jobbar bra tar det en stund innan det märks i ekonomin.

Utifrån ett politiskt beställarperspektiv vill jag verkligen framhålla att jag stöttar de mål som Karolinska har satt upp och att jag stöttar den plan som de har för att nå målen. Genom medierna tycker jag att vi, den senaste tiden, har fått ta del av flera goda exempel från Karolinska på hur man kan arbeta för att situationen för både personal, patienter och ekonomi ska bli bättre.

Utifrån vad Karolinska själva kommunicerar verkar det som att det också kan komma att handla om personalneddragningar. Idag finns det nästan 16 000 anställda på KS. Personalkostnaderna utgör 80 procent av de kortsiktigt påverkbara kostnaderna och det är förståeligt att dessa kostnader behöver minskas. Det är givetvis alltid en tragedi för den enskilda att förlora arbetet, men förhoppningsvis kan stora delar av neddragningarna ske genom naturliga pensionsavgångar och icke-förlängda vikariat. De som inte kommer att ha arbetet kvar på just denna arbetsplats har troligen erfarenhet och kunskap för att arbeta på ett annat ställe.

Bara för att ha något att jämföra med; en minskning med 900 personer skulle inte innebära en återgång till 18oo-talssjukvård utan skulle motsvara den personalstyrka som fanns på Karolinska i slutet av 2007, för lite drygt ett år sedan.

tisdag 13 januari 2009

Allt viktigt på samma ställe

Politikerbloggen är bra. I dag publicerar de en lista över alla viktiga datum för politik-Sverige 2009. Här.

Plats 18

Har nu varit på trevligt mingel hos Dagens Medicin. Många intressanta människor, ett bra föredrag om känslor ur ett historiskt perspektiv och dessutom trevligt att få ansikten på några av tidningens journalister som jag tidigare bara pratat med på telefon.

Av de 100 makthavarna inom vården rankades jag som nummer 18. De skriver:

"Den före detta hotellchefen lämnade riksdagen förra året för att ta över som finanslandstingsråd efter Chris Heister (m) som blev landshövding i Västerbotten. Catharina Elmsäter-Svärd har bidragit till att uppslitande strider inom landstingsmoderaterna i Stockholm fått ett slut och därmed höjt humöret i hela alliansen. Anses vara en bra chef med lagom håra nypor."

Visserligen alltid kul med listor. Om inte annat är det ett bra sätt att föra fokus till de frågor man vill lyfta. Dock tycker jag att det är viktigt att komma i håg att de som är, och bör vara, de verkliga makthavarna inom sjukvården är vårdpersonalen och patienterna. De är de som har kunskap om kompetens kring vad som behöver göras och därför är det otroligt viktigt att vi politiker är lyhörda för deras åsikter.

Jag är en av 100

Snart får vi veta vilka som, enligt tidningen Dagens Medicin, är mäktigast i svensk sjukvård. Tidningen sammanställer nämligen varje år en lista med de 100 viktigaste makthavarna inom sjukvårdsområdet, och årets lista publiceras i morgondagens tidning. Eftersom jag finns med på listan får jag komma på förhandstitt och mingel redan i kväll. Ska bli kul.

Så här såg förra årets lista ut.

måndag 12 januari 2009

m blir större

Inte nog med att vi går framåt i opinionsmätningarna, nu växer vi också på andra sätt. Från och med torsdag ändrar TT sina riktlinjer kring hur partinamnen ska skrivas, rapporterar Politikerbloggen

moderaterna blir Moderaterna och (m) blir (M). Ord som Moderatledare och Moderatförslag ska även skrivas med stort M, medan moderat i betydelsen att någon är moderat eller att någon beter sig moderat fortfarande ska skrivas med liten begynnelsebokstav

Dessa förändringar gäller även oppositionspartierna :-)

Städsektorn bryter lågkonjunkturen

Enligt Ekot i morse väntas branschen för hushållstjänster öka med över 60 procent i år. Det är mycket glädjande i dessa tider av lågkonjunktur när många andra branscher går tillbaka.

Sedan riksdagen beslutade om skattereduktion på dessa tjänster, är det många fler som har råd och det verkar nu ha blivit något som står högt på många människors prioriteringslista. Enlig en undersökning som Almega har gjort väljer många hushåll hellre bort semesterresor och nöjen än hushållstjänster, när ekonomin blir sämre.

Det är en intressant förändring som verkar ha skett i det svenska samhället under de senaste åren. Jag tror att många som inte ens tänkt tanken tidigare nu tycker att det är både bekvämt och lite lyxigt att betala för att slippa städa. Den uppfattningen om att det skulle vara lite fult att låta någon annan städa åt en försvinner mer och mer, vilket både leder till att fler människor får lättare att klara sin vardag, och att de personer som vill arbeta inom städbranschen får högre status, yrkesrespekt och mycket bättre möjligheter att driva sina verksamheter vitt.

fredag 9 januari 2009

Ordningen återställd

Nu är ordningen återställd i landstingshusets moderatkorridor - julpyntet är bortplockat. Både bra och lite tråkigt. Bra för att man nu inte längre riskerar att bli störd av flera olika sjungande och dansande tomtar och snögubbar, lite tråkigt för att det faktiskt var ganska stämmningsfull och roligt. Möjligen inte helt stilfullt men ändå roligt.

Eftermiddagen har jag ägnat åt ett möte i Uppsala och nu är det faktiskt dags att avrunda denna, något korta men ändå, intensiva första vecka 2009 för att åka hem.

torsdag 8 januari 2009

Kloka ord om skatteutjämningen

Åtta stycken ledande moderata kommunpolitiker skriver om den kommunala skatteutjämningen på sajten Newsmill. De är kritiska till grundlagsutredningens förslag att grundlagsfästa skatteutjämningssystemet, och menar att den skatteutjämning som en del kommuner är i behov av bör ombesörjas av staten.

Kloka ord. Dessutom är det viktigt att lyfta frågan för att skapa medvetenhet kring skatteutjämningen och dess konsekvenser. För Stockholms läns landsting är skatteutjämningen i allra högsta grad en påtaglig faktor i budgetarbetet då vi är det enda landsting i landet som betalar in mer än vi får tillbaks. 

Systemet, som det ser ut i dag, behöver förändras för det är, precis som mina partikollegor skriver, inte rimligt att invånarna i vissa kommuner ska betala kommunalskatt till andra kommuner. 

Björn och Benny värdiga vinnare av musikexportpriset

Vid Grammisgalan varje år delas regeringens Musikexportpris ut av handelsministern. I år tilldelades det Björn Ulvaeus och Benny Andersson för deras insatser för svensk musikexport. I motiveringen lyfts det fram att deras musik fått evigt liv och och att låtarna är lika populära nu som för 30 år sedan.

Jag kan inte annat än att hålla med. ABBA-hypen är här mer än någonsin och ganska många ungdomar man pratar med tycks bli förvånade när de förstår att låtarna funnits långt innan musiklamanus och filmproduktioner.

Själv har jag ju haft förmånen att få uppleva ABBA både när de var stora - då - och när de är stora -nu, och jag har varit ett lika stor fan hela tiden. Nu finns även musiken till Playstation-spelet SingStar, så att man kan tävla med (eller mot) sin vänner om vem som är mest tonsäker och sjunger mest likt Agnetha och Frida. Spelet levererades av tomten hem till Enhörna under julhelgen så jag har tränat och är nu alltså hel bredd på en utmaning!

Svenskt Näringsliv uppmärksammar vårdvalet

Svenskt Näringsliv skriver om Vårdval Stockholm.

onsdag 7 januari 2009

Räkna ut ditt jobbskatteavdrag

Som bekant vill regeringen sänka skatten på arbete så att människor ska känna att de får behålla mer av sin lön, får större handlingsfrihet i sin vardag och för att stimulera arbetsutbudet.

I och med januarilönen så förstärks jobbskatteavdraget ytterligare med ett tredje steg. Vill du räkna ut hur mycket mer du nu får behålla av din lön så kan jag rekommendera sajten www.jobbskatteavdrag.se. Där kan du enkelt, genom att fylla i din bruttolön och hemkommun, få en detaljerad redovisning av hur mycket skatten har minskat sedan alliansregeringen vann valet.

fredag 2 januari 2009

Mer jämställt bland toppjobben

Ekot presenterar i dag en granskning av regeringens utnämningspolitik och hur den har förändrats. I början av mandatperioden antog regeringen Reinfeldt en förändrad syn på hur fördelningen av statliga toppjobb bör gå till och denna förändring har, enligt Ekots kartläggning, gett goda resultat.

Med alliansregeringen har andelen toppjobb som går till kvinnor ökat från 32 procent till 50 procent och andelen toppjobb som går till personer med utländsk bakgrund ökat från sex procent till 20 procent, vilket är helt i linje med befolkningsstatistiken.

Vissa kan säkert hävda att det inte finns något egenvärde i att ta denna typen av hänsyn när man rekryterar till höga chefspositioner, men om man strävar efter ett samhälle där alla människor har likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter är det givetvis väldigt viktigt att alla människor med rätt kvalifikationer kan komma i fråga för viktiga och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som många kvalificerade och kompetenta personer tidigare inte ens visste att man kunde söka eftersom tjänsterna, under den förra regeringen, inte annonserats ut, utan tillsatts internt.

Det är viktigt att människor i Sverige känner att jobben går till de som har bäst kvalifikationer, snarare än till de som har rätt kontakter eller rätt partimedlemskap. Kanske är detta till och med extra viktigt när det handlar om arbeten inom den offentliga sektorn eftersom den berör alla och finansieras av oss gemensamt.