torsdag 30 juli 2009

Tobé skriver klokt om homoadoptioner

Tomas Tobé skriver i dag ett mycket läsvärt inlägg om homoadoptioner på Newsmill.

onsdag 29 juli 2009

Prideparken: onsdag


tisdag 28 juli 2009

Alcazar på Mälarpaviljongen

I kväll spelade Alcazar på Mälarpaviljongen. Stockholm Gay Life var värd för evenemanget. Väldigt trevligt med mycket folk, solsken och bra musik.


Alcazar uppträder.


Jag och maken.


Ockie och Christer.

Förlegad retorik från Jämtin

Carin Jämtin skriver i dag på DN Debatt att hon vill stoppa privata välfärdsföretag från att dela ut vinster till sina aktieägare. Jag tycker att det är en tråkig inställning som tyvärr vittnar om att Carin Jämtin och Socialdemokraterna lever kvar i en ålderdomlig och konservativ syn på välfärdsverksamheter och att det skulle vara fult att tjäna pengar på dem.

Jag delar givetvis inte denna uppfattning utan tycker istället att det är bättre att uppmuntra alla goda krafter som finns för att få så bra verksamheter som möjligt för våra skattepengar. Har en privat utförare möjlighet att både leverera en bra verksamhet och generera vinster till sina aktieägare ser jag det inte som ett problem.

Det finns ingenting som visar att en privat utförare per automatik är bättre än en offentlig. Men skulle vi förbjuda privata företag att gå med vinst skulle vi också förlora en betydande del av sund konkurrensen mellan privata och offentliga utövare. Dessutom - när kommuner och landsting väljer vilka privata företag de ska samarbeta med för att få den offentligt finansierade välfärden utförd finns det mängder av kvalitetskriterier som måste uppfyllas - att satsa på att leverera en dålig verksamhet för att enbart prioritera aktieutdelning lär knappast bli en vinnande strategi när sådana samarbeten ska fastställas.


Nä, jag tycker inte att Carin Jämtins argumentation och ideologi håller, men en sak är vi i alla fall överens om. Jämtin skriver att: "Inte heller får en enda krona av våra gemensamma skattepengar användas felaktigt. Gustav Möller, den gamle socialdemokratiske socialministern, sa en gång att varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga." Detta håller jag givetvis med om, även om jag inte tycker att Socialdemokraterna är det parti som lyckas bäst med detta.

Magdalena och Andreas kommenterar läsvärt.

måndag 27 juli 2009

Invigning av Stockholm Pride 2009

Stockholm Prides ordförande Claes Nyberg rockar loss under Pridefestivalens invigning i Kungsträdgården.

tisdag 21 juli 2009

När och hur kan beslut tas om vaccinkostnaden...

Nu står vi inför prövningarnas tider, inte bara för att vara säkra på att vaccinet för svininfluensan A(H1N1) blir klart i tid - blir testat för människor - inte lämnar biverkningar - kan ges till dem under 18 år - att den kan kombineras med andra vaccin m.m m.m

Prövning kommer även för att beslut fattas på rätt nivå med rätt underlag och med beaktande av vilka konsekvenser som kommer med anledning av ett visst beslut. Vad som brukar vara rimligt är att inte fara iväg i brådskans namn - för att göra något. I synnerhet att inte fatta beslut utan något underlag alls.

DN-debatt skriver idag vår smittskyddsläkare, Åke Örtqvist, att just Sverige och inte minst Stockholms läns landsting, som enda land i världen är beredda med vaccin till hela befolkningen. Alla landsting gjorde sin beställning före sommaren och vaccinet beräknas komma i september.

Åke Örtqvist vill däremot ha ett besked nu om finansieringen mellan stat och landsting. Det kan jag förvisso förstå. Internt för oss är det viktigt liksom för de aktörer som ska vara med och utföra vaccinationerna. Men för medborgarna är det i dagsläget en sekundär fråga - det finns fler frågor som måste besvaras - kanske innan ngt beslut fattas?

I vårt landsting finns en grupp av tjänstemän och experter, däri ingår bla Åke Örtqvist, som i augusti ska träffas för att gå igenom upplägg, behov och konsekvener såväl för patienter, verksamhet som kostnader detta kan medföra beroende av vilka alternativ som väljs. Dessutom behöver det klargöras om de aktörer som idag arbetar med vård ska få ersättning för vaccinering, enligt avtal eller för läkarbesök enligt avtal - eller rent av en särskild uppgörelse pga av speciellt rådande läge. Inte minst viktigt är att sakkunskap tar fram underlag om svininfluensavaccinet kan kombineras med det vanliga influensavaccinet - eller med de vaccinationer som i övrigt ges till barn - och detta utan negativa biverkningar.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer troligen att träffas tidigare är beräknat för att se över de för landstingen gemensamma rekommendationerna. Inte minst vad gäller patientavgifternas storlek och annat. Därefter kommer varje landsting för sig att fatta sina beslut. Självklart måste även SKL få möjlighet till bra underlag.

Fast att sommaren och semestern är i full gång för många, är vi flera som ändå dagligen hanterar denna fråga. Självklart ska vi fatta beslut - vårt fokus är medborgarnas bästa i Sverige och i Stockholms län. Det ansvaret är vi beredda att ta. Som medborgare måste man kunna känna den tryggheten.

torsdag 16 juli 2009

Vaccinet - oro eller ro

Något som blir allt svårare att förutse är framtidens sjukdomar och dess smittförlopp. Men säkert är att de kommer och de kommer på nya sätt och blir allt mer aggressiva. Smittsjukdomar är ett av vårt landstings prioriterade frågor, såväl i den dagliga verksamheten som när vi planerar för nya sjukhuset vid Solna och som i vårt internationella arbete.

Just nu pågår ett intensivt arbete - i hela landet och bland alla berörda med ansvar - att hantera den nyaste influensan, svininfluensan A(H1N1). Vi vet att den redan kommit till oss, och dess omfattning kan vi endast idag spekulera i. Vårt ansvar i landstinget är först och främst att säkerställa att det finns tillräckligt med vaccin tillgängligt när det behövs, troligen efter sommaren. Detta har vi gjort.

För ett antal år sedan skrevs ett avtal mellan landstingen och staten. Vem som skulle göra vad ifall en pandemi slog till. Vem beställer, vem garanterar och vem betalar. Detta var bra att klargöra i s.k "fredstider". Nu är vi i skarpt läge, en pandemi råder. Något som avgörs av WHO och inte oss själva. Då står det i avtalet att landstingen står för kostnaden. För Sthlms landsting innebär det bara för vaccinet en kostnad på 258 mkr. Därutöver kommer kostnader för arbete att vaccinera, sprutor och annat material etc. Troligen en kostnad närmare miljarden, förutsatt att alla invånare i sthlms län vaccineras två gånger, vilket är grundtanken.

Problemet nu är att vi liksom många andra landsting så som världen och landet i övrigt påverkas av den finansiella situationen som råder i allmänhet. Alla håller i sina pengar, eller behöver rent av mer pengar, helst av någon annan..... Debatten om vaccinet håller istället på att bli en fråga om vem som ska betala än att säkerställa tryggheten i att medborgarna kommer att ges tillgång till ett vaccin om det behövs.

Låt mig ge några funderingar, som också ligger i botten på den situation som råder.
- Vi vet inte hur influensan slår i vårt land, men antaganden har gjorts på olika förlopp. Det vi vet är att det kommer att bli som mest till hösten. Då väntas också det beställda vaccinet finnas på plats.
- Hur många kommer verkligen vilja vaccinera sig? Tja, idag säger flera att de inte kommer att göra det. En del tror att vaccinet inte hjälper mot det som det ska, andra har andra skäl - som att det verkar inte vara så många som drabbas... Men vi i landstinget har ändå beställt så att det ska räcka till alla medborgare i länet, två doser. För OM oppinionen vänder och alla vill ha eller sakläget säger att alla behöver, så kan vi inte ha beställt för lite.
- Men kostnaden att vaccinera? Normalt betalar patienter för sin vaccination, men vid en pandemi? Här blir information och kommunikation viktigt. OM vi säger att alla ska vaccineras utan kostnad är sannolikheten större att fler vaccineras - samtidigt ger vi signalen att pandemin är stor och allvarlig. Ska vi då ta till detta bara OM den blir allvarlig? Ororar vi i onödan? Hur säkerställs att alla verkligen vaccinerar sig, om det faktiskt blir nödvändigt.
OM vi tar en patienavgift, avstår då fler att vaccinera sig enbart på grund av ekonomiska skäl -vem kan då försvara att någon blir dålig, rent av dör - för att den inte hade råd att betala vaccinering?

Frågan blir lika global som nationell och lokal. Många berörs vid en pandemi och ytterst är det människor som måste förlita sig på att vi som har makt och befogenhet gör det som är rätt. Den tryggheten måste finnas. Självklart kommer kostnaden, för den är verklig och den är stor, att påverka andra verksamheter vi har eller vill ha. Så är det alltid. Lika lätt är det att tänka - då får ngn annan betala detta. Men detta kommer alltid tillbaka till oss själva. Det finns inga "gratisluncher"

Just nu pågår samtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen när det gäller kostnadsansvar - hantering och beredskap. Dels utifrån det påskriva avtalet sen tidigare och dels utifrån den ekonomiska situation som råder. Jag tycker att det vore en fördel att landstingen i hela landet kunde ha en gemensam ordning. Det får inte uppstå en orättvisa i hur människor behandlas beroende av vilket landsting de tillhör. Särskilt inte vid en pandemi, den berör alla.

I stockholms landsting har vi säkerställt att vaccin kommer att finnas till alla. Inom kort kommer mer av kommunikation och information att finnas om hur och när man kan vaccinera - både internt och externt. Även verksamheterna är i full gång att förbereda att ta emot en stor mängd människor. Som Stockholmare är det viktigt att veta att vi har grundlagt den tryggheten.
Under tiden ordnar vi med resten, som kostnad och betalningsfrågan. Den är viktig men just idag sekundär.

onsdag 1 juli 2009

Svenska EU-symbolen, tankvärd sådan.

Idag är det dags för Sverige att ta över ordförandeklubban. Ett litet land i EU, med ett stort ansvarstagande. Men så är vi väl förberedda, så svenska vi är! Nervöst för Fredrik Reinfeldt ja, och vilken härlig utmaning. Något jag tror mig veta att han kommer att klara med den äran. Hela gänget i Alliansregeringen står taggade att föra samtal och resultat vidare för finanser, jobb, klimat och brottslighetsbekämpning.

Men jag fastnade lite extra för vår svenska symbol för ordförandeskapet. Vackert gul och blå. Formen som en tennisboll, eller basket eller.... tankarna för mig till idrotten - lagspelet. EU som ett lag, där Sverige nu är lagledare. Ett litet land med stora mästare, inte minst inom idrotten.

Med idrott och lagsport kommer publiken, påhejandes och uppmuntrandes. Hela EUs befolkning, som supportrar hejandes på sitt lag - eller har sina favoriter!

Hoppas bara att de som dyker upp - utan sportintresse - bland supportrarna är klokare, bättre än annars. Låter spelet rulla utan att bråka och störa. Huliganer borde ta semester, tänka om och göra annat mer kreativt. Minns kravallerna i Göteborg, de som trodde att de gjorde nytta men skapade mer av oro och besvär för alla, även sig själva.

Jag hoppas att alla vi supportrar får se en bra match, ett gott lagarbete under förbundskapten Fredriks ledning!