söndag 13 juli 2008

Nej, vi lägger inte ner Astrid Lindgrens barnsjukhus

Döm av min förvåning när jag slog upp Dagens Nyheter i morse och överläkaren Hugo Lagercrantz talade om för mig och alla andra att Stockholm har landets sämsta barnsjukvård och att Astrid Lindgrens barnsjukhus skall läggas ner. 

Så är det givetvis inte. Barnsjukvården i Stockholm är idag mycket bättre än den varit på många år. Detta är tack vare de stora satsningar som alliansen inom Stockholms läns landsting genomfört sedan medborgarna gav oss sitt förtroende i valet. 

Den enda förklaringen till Lagercrantz utspel borde vara att han har missförstått diskussionerna kring Nya Karolinska i Solna. När det nya sjukhuset står klart 2015 kommer barnsjukhusets verksamhet rent fysiskt att finnas i de nya fräscha lokalerna men personalen, patienterna och den medicinska kompetensen kommer självklart att vara densamma. 

Att svara upp till det behov som finns i barnsjukvården är en absolut nödvändighet och en oerhörd prioriterad uppgift för oss landstingspolitiker. Så länge allianspartierna har makten i Stockholms läns landsting sätter vi patienternas vårdbehov främst. Filippa, som har ansvar för frågorna, utvecklar och förklarar detta i Dagens Nyheter

2 kommentarer:

Håkan Magnusson sa...

Hej!

Mitt namn är Håkan Magnusson och arbetar som läkare på Karolinska i Huddinge sedan december förra året. Jag har i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom vården och inom SLL. Jag tycker att det var intressant att läsa i artikeln att "Förvisso kommer det nya sjukhuset att ha cirka 150 färre vårdplatser än dagens Karolinska, men det är inte bestämt på vilka avdelningar det kommer att slå." Redan idag talas det dagligen om det ansträngda platsläget på de sjukhus vi har i landstinget och som det ser ut de dagar jag går på akutmottagningen när flera gamla och svårt sjuka människor får vänta i timtal på en plats och då väljer man att bygga ett sjukhus med än färre platser.

Vidare står det i artikeln att "Vi har väldigt medvetet valt att inte diskutera det, för det är ingen som vet hur sjukvårdsbehovet ser ut om sju-åtta år" samt "Sjukvården i Stockholm brottas med resursproblem. Med en ständig befolkningsökning måste man skapa vårdplatser på andra ställen... säkert hitta på sätt att använda platserna bättre, men jag tror att man till slut kommer fram till att det behövs fler sjukhus i Stockholm".

Är det inte lite märkligt att man nu satsar på att bygga ett hypermodernt sjukhus men minskar antalet vårdplatser när befolkningen i Stockholm förväntas öka. Att vården blir modernare och mer tekniskt avancerad innebär inte att människor blir friskare snabbare. Att människor skall känna sig friska är inte bara att ett brutet ben är opererat eller att man har fått antibiotika mot sin infektion. Vårdplatserna behövs och under de 18 år jag har arbetat inom landstinget som såväl undersköterska, sjuksköterska, inom ambulansverksamheten (där det inte räcker med en läkarexamen för att få arbeta) och nu läkare har jag sett hur man mer och mer skär ner på vården. Att man dessutom ägnar sig åt ständiga omorganisationer och flyttar runt avdelningar på sjukhusen är i det närmaste en farsartad verksamhet. Akutverksamheten "klarar" sig under sommartid på nyutexaminerade sjuksköterskor som ännu inte har blivit varma i kläderna i sin roll som sjuksköterskor.

När ska ni politiker i landstinget se verkligheten som den är inom den dagliga verksamheten i vården? Minska inte antalet vårdplatser, öka dem så att det finns någonstans att lägga våra sjuka när det behövs.

Vänlig hälsning

Håkan Magnusson

Patrik M sa...

Hej!
Jag instämmer helt med Håkan Magnusson. Sverige har ca tre ggr mindre vårdplatser per invånare än Tyskland. Norge och Danmark har bägge ca 30 % mer vårdplatser per invånare än Sverige. Ändå planerar vi att göra ytterligare indragningar. Tyvärr kommer detta göra att de som har råd väljer privata alternativ. Vi får då den särbehandling som vi länge lyckats undvika.
Dessutom tycker jag det är anmärkningsvärt att politikern Filippa Reinfeldt har en totalt motsatt åsikt jämfört med Professor Lagercrantz. Hugo Lagercrantz har jobbat med barnsjukvård hela sitt liv. Jag saknar ödmjukhet och respekt för hans kunskap i Filippas replik i dagens DN.