torsdag 7 augusti 2008

Starkt delårsbokslut för Landstinget i Stockholm

Delårsbokslutet för Stockholms läns landsting visar ett plusresultat på nära 500 mkr för första halvåret 2008. Delårsbokslutet visar också att betydligt fler stockholmare får tillgång till sjukvård och att allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken framför bilen.- Siffrorna i delårsbokslutet visar en fortsatt stark ekonomi för Stockholms läns landsting.

Vi i alliansen för således en ansvarsfull ekonomisk politik samtidigt som vi erbjuder stockholmarna en god kollektivtrafik och hög kvalitet i hälso- och sjukvården.

Det är ett gott betyg att stockholmarnas förtroende för sjukvården och kollektivtrafiken ökar. Med en fortsatt stark ekonomi kan vi gå vidare i arbetet med att få ut så mycket hälso- och sjukvård och kollektivtrafik som möjligt för varje skattekrona som betalats in.

Resultatet för Stockholms läns landsting under första halvåret blev 494 miljoner kronor.- Totalt har drygt 260 000 fler läkarbesök och 6 000 fler vårdtillfällen genomförts under första halvåret 2008.- Aldrig tidigare har stockholmarna haft så stort förtroende för sjukvården. Under första halvåret 2008 angav 66 procent av stockholmarna att de har ett stort förtroende för sjukvården. År 2007 var motsvarande siffra 63 procent och 2005 var den 62 procent.- SL har det senaste året fått 15 000 fler dagliga resenärer.

Inga kommentarer: