onsdag 20 augusti 2008

Etniska vårdcentraler stärker mångfalden

Dagens Medicin har skrivet en del om så kallade etniska vårdcentraler som kan komma att etableras inom Stockholms län. Nalin Pekgul uttrycker kritik mot detta (här) och menar att det kommer att leda till ökad segregation.

Jag tycker egentligen att kritiken är lite märklig. Jag stöder både etableringsfrihet och mångfald inom vården liksom inom många andra områden. Oron över att konstiga sektliknande grupperingar helt plötsligt skulle få öppna vårdcentral är givetvis obefogad.

För all verksamhet som bedrivs inom eller i samarbete med landstinget finns tydliga och högt satta krav. Socialstyrelsen har i uppgift att granska att dessa efterföljs i verkligheten och om en verksamhet inte sköter sig blir den inte långvarig. Det kan också tilläggas att det sker en väldigt nogrann granskning av de nya aktörer som vill etablera sig.

Jag tror att de vårdcentraler som väljer att nischa sig gör det utifrån vetskapen att det finns befolkningsunderlag som efterfrågar just det som de har att erbjuda. Lika väl som att någon vårdinrättning kan välja att inrikta sig mot diabetiker så kan en annan välja att profilera sig med specialistkompetens gentemot en särskild invandrargrupp.

Min utgångspunkt är att det är allra viktigast att våra medborgare få bra och högkvalitativ vård i rätt tid. För någon kan det betyda väldigt mycket att få prata sitt modersmål med läkare och sköterskor på vårdcentralen. Inte minst för äldre personer. Då tycker jag att det är viktigt att sådana nischade vårdcentraler finns att tillgå.

Ansvarigt landstingsråd Birgitta kommenterar också detta på ett bra sätt i Dagens Medicin (här).

Inga kommentarer: