söndag 24 augusti 2008

I Haninge får ungdomar jobb

Svenska Dagbladet lyfter idag fram Haninge kommun som ett bra föredöme när det gäller att få ungdomar i arbete. Kommunen har förbättrat sina tidigare höga ungdomsarbetslöshet och är nu nere på en nivå som matchat resten av länet. 

Lösningen har i Haninge varit ett skapa ett ungdomsteam. Ungdomsteamet samverkar med olika verksamheter där ungdomar befinner sig, så som skola och socialförvaltning. De fokuserar individuellt på varje arbetslös ungdom och erbjuder det stöd och den coaching som just den personen behöver. Det kan exempelvis handla om att träna intervjuteknik eller säljkurser. 

Jag tror att Haninge tänker helt rätt. Man måste fokusera på människor snarare än statistik och försöka hitta individuella lösningar. 

Inga kommentarer: