torsdag 21 augusti 2008

Tidplan för nya sjukhuset klar

Idag har forsknings- och utvecklingsutskottet här i landstinget beslutat om tidplanen för nya Karolinska universitetssjukhuset. Bygget skall vara klar 2015, vilket det råder full politisk enighet om.

Beslutet att bygga det nya sjukhuset är ett av de viktigaste besluten som tagits denna mandatperiod. Att tidsplanen nu spikats är ett viktigt och konkret steg på vägen.

Läs mitt och Stigs pressmeddelande här.

Inga kommentarer: