onsdag 3 september 2008

Goda samarbeten skapar vinster för alla

I eftermiddag har jag deltagit i en workshop kring innovationer i vården på Karolinska institutet. KI, Stocholms läns landsting och KTH samarbetar kring forskning, utbildning och infrastruktur. Det handlar exempelvis om hur man kan förbättra produkter, processer, organisationer och arbetsmetoder för alla parter genom att skapa ett win-win-samarbete.

Många intressanta frågor diskuterades och jag har mycket goda förhoppningar för vad detta samarbete kan utvecklas till.

Inga kommentarer: