lördag 25 oktober 2008

Filippa vill förbättra vårdgarantin

Filippa leder en grupp inom moderaterna som arbetar med att utveckla vår sjukvårdspolitik. Nu föreslår arbetsgruppen att vårdgarantin ska utökas och att maximala väntetider ska införas för provtagning och utredningar. 

Det är viktigt att belysa de skillnader som finns, inte minst när det gäller väntetider, mellan olika landsting i Sverige. Att människor får vänta på vård drabbar både individen och samhället hårt. Därför är det rimligt att justera den nationella lagstiftningen så att människor i hela landet får ökade möjligheter till snabb och bra vård. 

Stockholms läns landsting har redan i dag en vårdgaranti som innebär kortare väntetider än den nationella vårdgarantin. En av våra absolut viktigaste arbetsuppgifter framöver är att ännu fler ska få vård inom vårdgarantins gränser. Vi måste också bli bättre på att sprida kunskap om vad vårdgarantin innebär. Stockholmarna ska veta att man som patient har möjlighet att byta till en ny vårdgivare ifall den vårdgivare man väntar i kö till, inte kommer kunna ta emot en inom vårdgarantins gräns. Mer info om vårdgarantin i Stockholms läns landsting finns här.

Inga kommentarer: