lördag 18 oktober 2008

Fler och fler vill bo i Stockholm

SvD skriver idag att var femte svensk bor i Stockholms län. Det är kul att stockholmsregionen är attraktiv och att fler och fler vill bo här. Men det ställer också höga krav på oss politiker - på mig, Sten och alla andra kommunala företrädare i länet. Vi måste se till att kommun- och landsstingsskatter används på bästa sätt och att våra invånare får bästa möjliga service för sina skattepengar. 

I landstinget är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att höja kvaliteten inom vård och kollektivtrafik. Vårdköerna, som Socialdemokraterna lämnat efter sig, måste minska och ännu fler bussar och tåg måste hålla tidtabellen. Snart kommer vi att presentera landstingets budget för 2009, en budget som visar att arbetet för vård och tåg i tid håller en fortsatt hög ambitionsnivå.

1 kommentar:

gardebring sa...

Hej Catharina.

Stockholm, en miljonstad 2030, tycker jag är en lysande vision. Det är härligt att människor vill flytta hit och jag är så oerhört glad över att man från politisk sida har börjat att se detta som en tillgång, inte ett problem. Stan är fantastisk! Och att få höra politiker i stadshuset prata om den täta staden i positiva ordalag är en fantastisk utveckling som jag varmt välkomnar. Ni skall verkligen ha en riktigt stor eloge för att så tydligt ha lyft fram dessa frågor. Och så spårväg city. Här har ni verkligen överaskat (och då är jag ändå borgerlig väljare), och på ett mycket positivt och glädjande sätt.

Jag älskar Stockholm, och jag älskar att fler vill komma hit. Jag tror också att det är viktigt att tänka till ordentligt i hur Stockholm nu byggs vidare. Modernismens förorter var ett misslyckande som vi nu måste lämna bakom oss, de byggdes på dogmatiska idéer, inte efter vad som efterfrågades. Den täta staden måste åter få växa. Den är attraktiv och eftersökt. Men vi kan inte bara fortsätta där vi lämnade staden någonstans 1930 eller så, utan också dra fram klockan till idag, med dagens längtan till staden och det faktum att Stockholm växer, och växer snabbt. Vi måste bygga nya områden som inte bara är lika täta som den gamla innerstaden, utan tätare. Att få människor att flytta dit kommer inte att vara ett problem, tvärtom. Bara man inte glömmer parkerna, alléerna, boulevarderna, kollektivtrafiken och de gröna takterasserna. Och alla behöver faktiskt inte ha en egen parkeringsplats...

Kollektivtrafiken, speciellt den spårburna, måste få mer plats, på bekostnad av privatbilismen. Det handlar inte om att vara "gröna vågen", "bilhatare" eller "idealist" utan det handlar om att vara realist. I täta miljonstäder åker man kollektivt i mycket stor utsträckning, helt enkelt för att det inte fungerar annars. I Beijing har man t.ex. släppt på privatbilismen i full fart utan att bygga kollektivtrafik, med en total trafik-kollaps som följd, något jag själv fick uppleva när jag var där 2006. Att åka fem kvarter kunde ta nästan en timme. I städer som New York och Tokyo, som har fantastiskt välutbyggd kollektivtrafik, har jag däremot inte haft några problem att ta mig fram. Med så många människor, på så liten yta, får inte alla plats om de skall åka i en egen bil. Här är det oerhört viktigt att göra kollektivtrafikan attraktiv, modern, snabb och pålitlig.

// Anders Gardebring