tisdag 7 oktober 2008

Historiskt beslut om sjukhusavtalen

Politik är kul. Särskilt roligt är det när man kan komma överens med partier som man inte alltid annars kommer överens med.

Under förmiddagens debatt om de nya sjukhusavtalen presenterade socialdemokraterna, vänsternapartiet och miljöpartiet ett gemensamt förslag som i de allra flesta avseenden var väldigt likt det förslag som vi inom alliansen lagt.

Vi hanterade detta genom att ajournera mötet, prata ihop oss och sedan gemensamt rösta igenom ett blocköverskridande beslut. Den delen som vi inte var överens i - avtalens initiala längd - lyfte vi ut från förslaget och röstade om separat.

Jag känner att det är enormt positivt att vi kunde komma fram till ett gemensamt beslut på detta sätt. Beslutet är historiskt i det avseendet att det innebär starkt förbättrade förutsättningar för akutsjukhusen att bedriva sin verksamhet långsiktigt och med hög kvalitet - och just därför är det så viktigt att vi är överens.

Läs vårt pressmeddelande.

Inga kommentarer: