torsdag 23 oktober 2008

Politik för konsulter?

Under eftermiddagen har jag träffat ett gäng konsulter och försökt göra politiska organisationer begripliga. Som politiker är det ibland lätt att tro att alla utanför politiken också är väldigt insatta och vet precis hur politikerstyrda organisationer fungerar. Så är det inte alltid men ibland kan det vara relevant för företag som arbetar gentemot politiska verksamheter att ha den förståelsen att det i vissa fall finns skillnader mellan att jobba mot politiker och mot andra företag.

Inga kommentarer: