fredag 24 oktober 2008

Regeringen vill ha vårdval i hela landet

Regeringen föreslår att alla landsting ska införa vårdvalssystem. I dag lämnas remissen till lagrådet och om den passerar alla instanser och röstas igenom i riksdagen är tanken att lagändringarna ska gällan från januari 2010.

Det finns många argument för valfrihet inom vården. Därför är det positivt att regeringen inspireras av de goda valfrihetsreformer som redan genomförts, bland annat här i Stockholm och i Halland, och låter patientens rätt att välja bli nationell.

Inga kommentarer: