fredag 3 oktober 2008

Upphandlingsinformation för sjukhusbyggare

Idag kommer vi ännu ett steg närmre vårt nya sjukhus. Förvaltningen som sköter sjukhusprojektet genomför idag ett informationsmöte där alla företag som är intresserade kan få mer information om sjukhusprojektet och OPS-processen så att de därefter har tillräcklig kunskap för att, om de vill, kunna delta i upphandlingen.

Jag fick inleda informationsmötet.


Inga kommentarer: