torsdag 9 oktober 2008

Vi utvecklar tandvården

Vi kommer att ge Folktandvårdens ledning i uppdrag att att sälja mellan 7 och 9 procent av sin verksamhet. Det är bra för att det skapar mångfald och konkurrens vilket leder till att tandvården över lag blir bättre och mer prisvärd. Vi har skrivet ett pressmeddelande om detta.

En del journalister var också intresserade. Här pratar jag med TV4 Stockholm.

Inga kommentarer: