onsdag 26 november 2008

När de egna argumenten tryter tar man till vilka vapen som helst

I alla fall om man är socialdemokrat i Stockholms läns landsting. Eller en oppositionsledare som tappat greppet om situationen.

I två dagar var det tänkt att landstingsfullmäktige skulle debattera budget och, idag, fatta beslut. Ärendet har varit känt sedan länge. Det normala hade varit att de olika alternativen hade ställts mot varandra och argumenten likaså.

Parallellt med budgetprocessen har förhandlingar om kommande sjukhusavtal pågått mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (som beställer vården) och sjukhusen (som utför vården). Vanligtvis har dessa förhandlingar dragit ut på tiden och inte varit klara när budgeten debatterats och beslutats i november.

Det är historiskt att vi nu (1) övergår till fleråriga avtal- vilket gynnar alla (Mer om detta) och innebär att vi inte behöver omförhandla avtalen varje år. Det är också historiskt att vi (2) för första gången blivit klara med avtalen i så god tid!

Med hänsyn till att det pågick en förhandling har vi i alliansens budget tagit höjd för detta i budgeten eftersom vi inte på förhand kunnat veta förhandlingens slutsumma på kronor och ören. Detta har vi löst genom att avsätta pengar under budgetposten koncernfinansiering som ett centralt anslag. Så har det alltid gått till tidigare, under alla år när avtalen inte blivit klara i så god tid som nu.

Den fortsatta gången skulle ha varit att budgeten togs och att avtalen efter detaljer och påskrift lett till ett tilläggsanslag till Hälso- och sjukvårdsnämndens budgeten därefter. Helt normalt, som det alltid brukar vara.

MEN, eftersom socialdemokraterna inte kan bråka i sak bråkar de i form. Sossarna försöker få allmännheten att tro att det handlar om en revolt från sjukhusen och brist på förtroende. Snarare är det så att ett gott samförstånd medfört att de har skrivits på historiskt tidigt.
Det är möjligt att det retar sossarna att vi i alliansen lyckades få avtalen klara rekord-tidigt, tillföra Hälso- och sjukvårdsnämnden medel och i övrigt presentera en budget med marginal utan att höja skatten, men att begära återremiss på budgeten är bara patetiskt och tramsigt. Beslutsunderlget är helt okej enligt alla juridiska föreskrifter och kommer därför inte att ändras i sak. Sossarnas utfall innebär enbart att beslutet blir fördröjt, på grund av trams och ren obstruktion. Det riskerar dessutom att skapa oro inom vårdens verksamheter som i dag inte kunnat få besked om hur vårdens förutsättningar ser ut de kommande tre åren.

Men när det inte går att konfrotera i sak - då ska det göras i form. Det är tråkigt och jag hade hoppats på att den tidens politiska ledarskap försvunnit från Stockholms läns landsting.

Pressmeddelande här.

Inga kommentarer: