måndag 3 november 2008

Sossarna vill höja skatten...igen

I dag presenterade socialdemokraterna här i landstinget sitt budgetförslag för nästa år. Ambitionen är väl säkert god men det håller inte. Exempelvis vill de höja skatten med 17 öre. En sådan skattechock skulle inte bara leda till färre jobb och sämre skatteintäkter, den hotar också välfärden. Genom att högre skatter innebär färre jobb och färre jobb innebär att färre personer arbetar och kan betala skatt. Med lägre skatteintäkter har vi mindre pengar att utveckla sjukvård och kollektivtrafik med.

Som sagt, socialdemokraterna må ha goda avsikter, men i ett läge av finansiell oro i vår omvärld är det inte läge att försämra förutsättningarna för arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: