måndag 29 december 2008

Bättre för företagare 2009

En hel del nya lagar och förordningar träder i kraft från årsskiftet (Sammanfattning av de viktigaste nya lagarna). Landets företagare kommer bland annat att få förbättrade villkor genom flera lagförbättringar.

3:12-reglerna förbättras. Bland annat kommer företgare nu att kunna ta ut mer pengar som vinst istället för arbetsinkomst och gränsbeloppet kommer att beräknas vid årets start och tillgodoräknas den som då äger andelen. Läs mer här och här.

Arbetsgivar- och egenavgifterna sänks. Den nya arbetsgivaravgiften blir 31,42 procent av lönen och den nya egenavgiften för företagare blir 29,71 procent. Läs mer här.

Dessutom sänks bolagsskatten från 28 procent till 26,3 procent (Läs mer här) och det kommer också att bli lättare att starta upp företag genom att reglerna för F-skattsedel blir generösare (Läs mer här).

Regeringen vill, helt enkelt, göra det mer lönsamt att driva företag i Sverige, och de här förbättringarna är några betydelsefulla delar i detta arbete. Att Sverige nu har en regering som bryr sig om företagarnas situation är oerhört viktigt, inte minst med tanke på den lågkonjunktur vi befinner oss i.

Inga kommentarer: