fredag 30 januari 2009

Bättre foku(S) i sjukvårdpolitiken

Mikael Damberg och Ingela Nylund Watz skriver i dag om Socialdemokraternas sjukvårdspolitik på Svenska Dagbladets debattsida. De kritiserad delar av det sjukvårdspolitiska program som Socialdemokraterna ska behandla under sitt vårdtoppmöte i helgen.

Jag välkomnar artikeln och i mångt och mycket delar jag de synpunkter som Ingela och Mikael lyfter fram. Bland annat berör de vikten av att koppla samman medicinteknisk forskning med sjukvård och industri. De menar att "sjukvårdspolitiken måste utformas så att både läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin kan växa och skapa arbetstillfällen här i Sverige." Det är precis det tänket och de ambitionerna som ligger till grund för hur vi arbetar med framväxten av nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna och utvecklingen av Flemingsbergsområdet i Huddinge.

Mikael och Ingela företräder Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och det är mycket bra för vårdens framtida utveckling att vi har gemensamma utgångspunkter här i Stockholm.

Inga kommentarer: