torsdag 8 januari 2009

Kloka ord om skatteutjämningen

Åtta stycken ledande moderata kommunpolitiker skriver om den kommunala skatteutjämningen på sajten Newsmill. De är kritiska till grundlagsutredningens förslag att grundlagsfästa skatteutjämningssystemet, och menar att den skatteutjämning som en del kommuner är i behov av bör ombesörjas av staten.

Kloka ord. Dessutom är det viktigt att lyfta frågan för att skapa medvetenhet kring skatteutjämningen och dess konsekvenser. För Stockholms läns landsting är skatteutjämningen i allra högsta grad en påtaglig faktor i budgetarbetet då vi är det enda landsting i landet som betalar in mer än vi får tillbaks. 

Systemet, som det ser ut i dag, behöver förändras för det är, precis som mina partikollegor skriver, inte rimligt att invånarna i vissa kommuner ska betala kommunalskatt till andra kommuner. 

Inga kommentarer: