fredag 2 januari 2009

Mer jämställt bland toppjobben

Ekot presenterar i dag en granskning av regeringens utnämningspolitik och hur den har förändrats. I början av mandatperioden antog regeringen Reinfeldt en förändrad syn på hur fördelningen av statliga toppjobb bör gå till och denna förändring har, enligt Ekots kartläggning, gett goda resultat.

Med alliansregeringen har andelen toppjobb som går till kvinnor ökat från 32 procent till 50 procent och andelen toppjobb som går till personer med utländsk bakgrund ökat från sex procent till 20 procent, vilket är helt i linje med befolkningsstatistiken.

Vissa kan säkert hävda att det inte finns något egenvärde i att ta denna typen av hänsyn när man rekryterar till höga chefspositioner, men om man strävar efter ett samhälle där alla människor har likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter är det givetvis väldigt viktigt att alla människor med rätt kvalifikationer kan komma i fråga för viktiga och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som många kvalificerade och kompetenta personer tidigare inte ens visste att man kunde söka eftersom tjänsterna, under den förra regeringen, inte annonserats ut, utan tillsatts internt.

Det är viktigt att människor i Sverige känner att jobben går till de som har bäst kvalifikationer, snarare än till de som har rätt kontakter eller rätt partimedlemskap. Kanske är detta till och med extra viktigt när det handlar om arbeten inom den offentliga sektorn eftersom den berör alla och finansieras av oss gemensamt.

Inga kommentarer: