måndag 26 januari 2009

Mer pengar till vården, inte mindre

I helgen skrev Dagens Nyheter en artikel om landstingens ekonomi. Tyvärr framstod det, felaktigt, som att enbart landstinget i Jönköping har en ekonomi i balans.

Detta stämmer inte, även Stockholms läns landsting har balans i budgeten. Vi skickade detta pressmeddelande för att klargöra detta.

Inga kommentarer: