torsdag 15 januari 2009

Möte med Barnombudsmannen

Under eftermiddagen har jag deltagit i ett mycket givande möte hos Barnombudsmannen. Även Västra Götalandsregionen och Region Skåne var representerade och huvudsakligt fokus var på hur landstingen hanterar skuldsatta barn och hur bra vi efterlever FN:s barnkonvention.

Vi kan konstatera att det finns en del att göra på detta område. Vår övergripande ambition är att barn inte ska komma till vuxenlivet med skulder i bagaget och därför var det både lärorikt och inspirerande att ta del av Barnombudsmannens synpunkter samt att se och höra hur andra landsting arbetar med frågorna.

I Stockholms läns landsting håller vi på att uppdatera den handlingsplan, för hur barnkonventionen ska efterföljas inom våra verksamheter, som finns. Snart kommer en version för 2009 och framåt på plats och min absoluta ambition är att den ska vara ännu tydligare och innebära ytterligare steg i rätt riktning.

Ett konkret exempel på hur vi förbättrar oss är det förbud mot att minderåriga utnyttjas som språktolkar som Hälso- och sjukvårdsnämnden nyligen beslutade om.

Inga kommentarer: