tisdag 27 januari 2009

Oppositionen vill inte räkna rätt!

Miljöpartiet går i dag ut och påstår att vi drar ner 2 procent på sjukvården. Nästan rätt, men de "glömde" att tala om den uppräkning vi först gjort och vad resultatet blev att den slutliga procenten! Fakta är att uppräkningen är 5.3 procent till sjukvården generellt, vilket motsvarar drygt 2 miljarder kronor mer än för 2008.

I budgetarbetet tar vi hänsyn till många faktorer. Vi gör det i steg, för att det ska vara tydligt vilka hänsyn, prioriteringar och krav vi gör och ställer. För 2009 har vi bland annat räknat upp för den ökande befolkningen, demografi, lönekostnadsutveckling, läkemedel och medicinskteknisk utveckling. Utifrån dessa faktorer lägger vi på ett antal procent. (7.3 procent)
Därefter har vi lagt ett generellt krav på vardagseffektiviseringar. För 2009 motsvarar det cirka 2 procent. Detta är inte ovanligt utan snarare nödvändigt. Vardagseffektiviseringarna finns med i de nya överrenskomna sjukhusavtalen, som vi har en blocköverskridande enighet kring.

Miljöpartiet gör politik på de procent som dras bort, samtidigt som de väljer att bortse från de procent som vi lägger på. Så kan man göra om man vill plocka billiga politiska poäng och få publicitet, men det är inte helt överenstämmande med verkligheten.

Dessutom: 2006, när vänsterpartierna var i majoritet ökades anslaget till sjukvården enbart med drygt 600 mkr - trots att de hade genomfört en rekordstor skattehöjning. Vi i alliansen har sedan vi fick väljarnas förtoende att styra landstinget genomfört en skattesänkning samt tillfört ca 2 miljarder mer för varje år 2007,2008 och 2009 (samtidigt som även kollektivtrafiken har fått utökade resurser)! Därutöver bibehåller vi en sund och stabil ekonomi, trots att det blåser i omvärlden. Det bekräftas bland annat av den förnyade topprankingen AA+ från Standard & Poor's.

Alliansstyre innebär trygghet för stockholmarna och för landstingets verksamheter - det är jag stolt över.

Lite siffror: gällande uppräkningen till sjukvården i landstinget (SLL) och ekonomin

År.........Politisk majoritet.......Uppräkning...............Resultat SLL
2006....S, V och MP................+ 0,667 miljarder.....-2149 miljoner
2007....Alliansen......................+ 2 miljarder............+1008 miljoner
2008....Alliansen......................+ 2 miljarder............+543 miljoner (prog)
2009....Alliansen......................+ 2 miljarder............+818 miljoner (prog)

S, V och MP: rekordstor skattehöjning
Alliansen: skattesänkning och en ekonomi i god balans

1 kommentar:

Charlotta sa...

Vilken underbart obegriplig politikersvada :-)