tisdag 20 januari 2009

Södertälje sjukhus blir bolag

Har precis avslutat årets första möte med landstingsstyrelsen.

Ärendet om bolagisering av Södertälje sjukhus behandlades och bifölls. Genom detta beslut kommer Södertälje sjukhus att få samma förutsättningar som de andra sjukhusen i länet. Rent praktiskt innebär detta att de akutsomatiska verksamheterna, öron, näsa- och halsmottagningen, barnmedicinska enheten, anestesi- och röntgenverksamheten, geriatriska verksamheten, samt den avancerade sjukvården i hemmet och den slutna palliativa vården kommer att föras över till bolaget Södertälje sjukhus AB.

Den landstingsdrivna primärvården och psykiatrin i Södertälje, Nykvarn och Salem kommer att övergå till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som redan nu ansvarar för landstingsdriven primärvård och psykiatri i resten av länet (förutom i Norrtälje).

Maria har skrivit om detta tidigare. Mer om beslutet finns också att läsa i dagens möteshandlingar (ärende 17).

De personer som kommer att sitta i styrelsen för bolaget Södertälje sjukhus AB ingår nu i styrelsen för Sjukvården Södertälje, Nykvarn och Salem (SNS). När bolaget bildas kommer SNS-styrelsen att övergå till att bli styrelsen för Södertälje sjukhus.

De som kommer att ingå i styrelsen för Södertälje Sjukhus är:
Kai Hammerich (ordförande)
Eva Dannert
Lars Godner
Christina Rapp Lundahl
Christina Torstensson

Inga kommentarer: