torsdag 5 februari 2009

Givande sjukvårdsworkshop i Polen

Kom sent i går kväll hem från Warszawa efter att ha deltagit i en delegationsresa med workshop inom hälso- och sjukvårdsområdet. Syftet var att främja och utveckla Sveriges samarbeten ytterligare inom hela hälso- och sjukvårds samt Life Science-sektorn i regionen.

Stockholms läns landsting samarbetar sedan 2002 med Mazovie-regionen (Warszawa län) och vårt samarbete omfattar förutom landstingets verksamheter också ett näringslivsperspektiv.

Med på resan var även företrädare för bland annat privata vårdgivare och medicinteknik. Vi förde många intressanta samtal om hur våra samarbeten kan utvecklas. Även om utgångspunkterna är olika är vi alla överens om det övergripande målet, nämligen att ge patienter i både Sverige och Polen en så tillgänglig och högkvalitativ sjukvård som möjligt.


Inga kommentarer: