tisdag 3 februari 2009

Kloka Moderater vill se fler kvinnliga företagare

Den moderata politikutvecklingsgruppen för lika möjligheter har fått mycket genomslag för sina idéer och förslag. Det såg vi här om dagen när föräldraledighet diskuterades och det ser vi i dag på Brännpunkt, där Hillevi, Anti, Isabella och Mats skriver om kvinnors underrepresentation på ledande poster och i företagens styrelser.

De flesta moderater ställer sig nog inte särskilt positiva till kvotering och det tycker jag i grunden är en sund inställning. Befattningar och uppdrag ska fördelas utifrån kompetens och meriter, snarare än utifrån kön. Men om kvinnors deltagande i företagens viktiga maktsfärer fortsätter att vara lågt och om det inte sker någon förändring på frivillig väg, vad gör man då?

Jag delar lika möjlighetergruppens uppfattning att "kvinnor som företagare är en underutnyttjad tillgång" och jag tror inte att kvinnors relativt sett låga deltagande i någon betydande utsträckning beror på bristande intresse eller kompetens.

Jag hoppas, i likhet med vad som framförs i debattartikeln, att könskvotering ska kunna undvikas. Men, jag tycker att det är viktigt att uppmäksamma hur könsfördelningen faktiskt ser ut i dessa sammanhang för att kvinnors kompetens i högre utsträckning ska kunna tas till vara, hos företagen och i samhället i stort.

2 kommentarer:

Anonym sa...

När man gör karriär i storföretag har man inget eget litet bolag. Och de som har småföretag har inget alls med storföretagande att göra.
Själv undrar jag också vad de vill göra rent konkret?! Upprapandet av statistiska fakta kanske är avsett att imponera på de kvinnliga väljarna men framför allt:
Vad vill artikelförfattarna göra?
I stället för att arbeta för sina väljare i riksdagen så väljer de att upplysa oss i menigheten om saker vi inte förstår

Anonym sa...

Ja nog är det tur att det finns många kloka kvinnor för utan dem så skulle nog Svedala stanna.Även om mannen oftast är i fokus så finns det nästan alltid en kvinna bakom.
Som kvinna känner jag mig aldrig ned tryckt av men bara för att de sitter på en possition som utåt sett sitter på en högre stol än jag själv.
Det kan rent ut av ge mig som kvinna en större möjlighet till att påverka samhället utan att behöva vara förföljd av en massa folk som alltid pratar om jämlighet.
Många män i toppen har nog sina fruar/sambos att bolla problem med som sedemera bordläggs av män men som kanske avgjordes vid ett köksbord
långt ifrån alla styrelserum etc.
Någon måste vara i fronten alla kan inte stå där, huvudsaken är väl ändå att alla får det bra.
Beträffande de vi inte förstår i alla debatter är nog något vi inte kan lasta våra politiker med.
Alla kan förstå men då måste vi sätta oss in i allt presis som de med de som har befattningar gör.
Jag liknar det med att byta jobb, man kanske inte fattar allt på en gång vissa saker kan ta år att lära om jobbet är krävande och jag tror det är presis så det är när vi
inte förstår helheten i politiken.
Inte kan jag tro att de som sitter i politisk ställning skulle göra något som skulle skada vårt land, utan deras engagemang är ju till för att föra våra intressen i Sverige framåt.