tisdag 17 februari 2009

Stockholm fortsätter att växa

SCB:s befolkningsstatisk redovisades i dag och den visar att befolkningen i Stockholms läns fortsätter att öka. Under 2008 ökade länets invånarantal med 1, 6 procent eller 31 000 personer. Sannolikt kommer Stockholms län att passera två miljoner invånare under 2009.

Det är uppenbart att många människor väljer att bostätta sig i huvudstadsregionen. Den trenden lär hålla i sig och det ställer krav på oss politiker. Det är upp till oss här i landstinget att se till att alla har tillgång till bra och tillgänglig vård av hög kvalitet och att vi har en väl utbygd, punktlig och fungerande kollektivtrafik.

Det är en utmaning och ett stort ansvar men jag är övertygad om att vår politik håller måttet.

Inga kommentarer: