tisdag 17 mars 2009

Märkligt att Miljöpartiet surar över Earth Hour

Noterar att Miljöpartiet tycker att vi tar åt oss äran för landstingets deltagande i Earth Hour, apropå beslutet som togs på landstingsstyrelsen i dag. 

Märkligt. Man kan undra om deras initiativ främst togs för själva sakens skull, eller om det har mer med deras eget ego att göra...

Beslutet är taget och vi kommer att delta. Man kan givetvis diskutera det långsiktiga värdet av att delta i symbolhandlingar eftersom det tveklöst är så att det landstinget gör i övrigt inom miljöområdet har betydligt större effekt på miljön än denna manifestation. Men förhoppningsvis kan en symbolhandling som Earth Hour leda till ett ökat fokus på de långsiktiga och hållbara miljöfrågorna.

3 kommentarer:

Raymond Wigg sa...

Nej Catharina vi surar inte över Earth Hour?
Tvärtom så är jag (MP) väldigt glada över detta goda tillfälle att ge uppmärksamhet till den VIKTIGASTE frågan av alla – Klimatfrågan 
Lite frågande är jag dock över Ditt plötsliga intresse för miljö- och klimatfrågor?
Sanningen är ju den att det parti Du representerar la ner sina röster när Miljösteg 5 antogs.
Nu är det ett annat ljud i skällan. ”Stockholms läns landsting tar ett stort ansvar för miljön. Inom en lång rad områden de mycket högt uppsatta miljömål som antagits inom Miljösteg 5” - låter det nu!
Sanningen är också den att Du var väldigt njugg när Du gav Ditt svar på Vår skrivelse – den som gjorde att Stockholms läns landsting överhuvudtaget deltar i Earth Hour. ”att lägga skrivelsen om deltagande i WWF:s klimatmanifestation den 28 mars 2009 till handlingarna”.
- låter det nu! Frågan om vår miljö och frågan om hur vi ska stoppa klimatförändringarna är större än våra respektive partier.
Om Du har viljan att fortsätta Ditt nymornade miljöengagemang – visar ett fortsatt engagemang för klimatfrågan – och har modet att lägga fram ett framsynt Miljösteg 6. Då kan Du räkna med Mitt och miljöpartiets stöd 
Fram till dess kommer vi fortsätta att kritiskt granska dina försök att Ensam ta åt dig äran för Vårt gemensamma miljöarbete!

Raymond Wigg, MP oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Catharina Elmsäter-Svärd sa...

Bäste Raymond.
Nymornad kan jag vara emellanåt, men inte i mitt engagemang för miljön. Däremot drar inte du och jag alltid samma slutsats, vilket knappast kan vara så enkelt som att den ene har mer rätt än den andre.

När det gäller hantering av ärenden, så finns formalia - men låt inte det blir grund för hur stort eller lite engagemang som finns. Skrivelser läggs till handlingarna.....

Nästa steg för vår - gemensamma - milö, Miljösteg 6 är tänkt att komma och förbereds för att komma. Det är väl inte konstigt, det är ju beslutat så. Det behövs inte mod för det.
Däremot måste vi tänka högt och lågt så att det blir bra! Men då vet jag ju att ni kommer vara med och tänka...

ha de

Raymond Wigg sa...

Tack för det Catharina! Vi i MP försöker tänka på det mesta - både högt och lågt :) ...och apropå värdet av att delta i Earth Hour så vidarebefordrar jag Andreas Carlgrens uppmaning till ALLA kommuner och LANDSTING att delta på bästa sätt :)) Vi hörs inför Miljösteg 6! ...och tills dess - ha´de´du me´

"Sverige har redan en internationell tätposition i klimatarbetet genom alla de insatser som varje dag görs för klimatet runt om i landet. En förutsättning för detta är ett brett engagemang i hela det svenska samhället - hos medborgare, i myndigheter och av politiska ledare.

Jag vill att Sverige ska fortsätta visa det ledarskapet. Det är också utgångspunkten för de åtgärder som i dagarna presenterats i regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik. Därför hoppas jag att så många som möjligt av er kommer att kunna delta i manifestationen nästa lördag och göra vad ni kan för att släcka lampor i era lokaler och fastigheter under denna timme."