måndag 2 mars 2009

Nytt nummer av Vårdguiden

Hittade ett alldeles färskt nummer av Vårdguiden i mitt postfack i dag.

Vårdguiden är en tidning från Stockholms läns landsting som kommer ut fyra gånger per år, där du alltid hittar den senaste informationen du behöver om sjukvården i Stockholms län.

Välskrivna reportage om aktuella sjukvårdsrelaterade ämnen blandas med viktig information. Detta nummer innehåller dessutom en tilläggsfolder till Vårdguidens telefonkatalog. Tack vare vårdvalet har det öppnat flera nya mottagningar och då är det viktigt att sprida rätt telefonnummer och adresser.

Har du inte fått tidningen ännu så har du den nog i brevlådan i morgon.

Men glöm inte att Vårdguiden är mer än en tidning. På www.varguiden.se finns ytterligare information och du kan dessutom -när som helst på dygnet - ringa till Vårdguiden:s sjukvårdsrådgivning: 08-320 100.

Inga kommentarer: