fredag 13 mars 2009

Oroväckande att Södertörns universitetsansökan avslås

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg meddelar i dag på DN Debatt att regeringen avslår de ansökningar från högskolor som önskar uppgraderas till universitet.

Jag beklagar detta beslut, som är ett hårt slag mot Stockholm. Med den befolkningsutveckling som sker och det visionsarbete som pågår i länet har det för oss varit naturligt med en invigning av ännu ett universitet. Regeringen bör tänka om och skicka vidare ansökan om universitetsstatus till Högskoleverket för granskning.

Se pressmeddelande.

Inga kommentarer: