tisdag 17 mars 2009

Samverkan är bra

Ja, det tycker vi. Så vi för därför diskussioner med landstingen i Sörmland och Västmanland för att se hur vi ska kunna samverka på ett bra sätt så att medborgarna gynnas. Tanken är alltså snarare att utgå från vilka behov och önskningar medborgarna har än att börja uppifrån och rita streck på en karta.

Vi har skrivit en gemensam avsiktsförklaring där vi definierar vilka områden vi kommer undersöka ifall vi kan samarbeta inom. I dag beslutade vår landstingsstyrelse om avsiktsförklaringen. Se pressmeddelande.

Inga kommentarer: