torsdag 12 mars 2009

(S)killnad på retorik och praktik

Statsministern hade frågestund i riksdagen i dag. Då är det fritt för ledamöterna att ställa frågor om olika relevanta ämnen. Luciano Astudillo (S) valde att prata om välfärd och skatter. 

På något sätt blir det väldigt konstigt när socialdemokrater, å ena sidan, går ut och kritiserar våra skattesänkningar samtidigt som de, å andra sidan, inte lägger några förslag som ligger i linje med den kritiken de för fram. Jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att de faktiskt accepterar och föredrar de skattesänkningar som vi har genomfört. 

Fredrik hade, som vanligt, svar på tal.

Inga kommentarer: