tisdag 7 april 2009

Europeiskt vårdval är bra för patienterna

Jag och Gunnar skriver i dag på Brännpunkt om patientrörlighetsdirektivet. Det är ett EU-direktiv som ska klargöra vilka rättigheter EU-medborgare har att söka planerad vård inom andra EU-länder. Vi moderater är positiva till utvecklandet av ett europeiskt vårdval. Svenska erfarenheter, inte minst från Stockholm, visar att valfrihet fungerar och att det bidrar till både ökad kvalitet och minskade köer.

1 kommentar:

Tanja sa...

Hej Catharina!

Jag har läst din artikel om "europeiskt vårdval bra för patienter" den 7 april i Svenska Dagbladet och tycker att det låter mycket positiv.

Jag har jobbat i en stor sjukhuskonzern med 80 sjukhus i Tyskland i 9 år och förmedlar operationsplatser till Tyskland.

Reglerna för efterhandsersättning är bekanta (folkbokförd i Sverige, nästan samma vårdmetod, sjukdom som behandlas i Sverige). Man lämna in patientjournalen, remissansökan och alla rapport samt fakturan från Tyskland till försäkringskassan.

Jag samarbetar med Ann-Marie Olsson från Försäkringskassan i Visby som är EU-ansvarig (Tel.010 11 20 537)

Skulle du vara intresserat i att arbeta tillsammans, så att den administrativa processen blir mer effektiv?

Med vänliga hälsningar

Tanja Pamperrien
tanja.pamperrien@gmx.net
Mobil 070 766 56 77