torsdag 23 april 2009

Jämställda bolagsstyrelser i landstinget

Inom kort kommer styrelseposterna i landstingets bolag att tillsättas och i dag behandlade vi nomineringarna till dessa vid Allmänna utskottets möte. Det förslag som vi lagt fram kommer, tillsammans med styrelsen för Södertälje sjukhus AB (som redan är tillsatt), att resultera i att vi får i princip helt jämställda bolagsstyrelser i Stockholms läns landsting. Ska man vara petig så blir det till och med lite fler kvinnor än män, men eftersom det handlar om ett udda antal poster så går det ju inte att uppnå exakt jämn könsfördelning. När det gäller ordförandeposterna, som är åtta till antalet, så är hälften av de nominerade män och hälften kvinnor.

Se pressmeddelande.

Det här är en viktig fråga och jag tycker också att det är oerhört viktigt att framhålla att det först och främst handlar om kompetens när man avgör vem som är lämplig att inneha olika styrelseposter. Ibland tenderar jämställdhetsdiskussionerna att glida i väg åt fel håll och antingen fokusera på millimeterrättvisa eller på att jämställdhet är helt oväsentligt. Sanningen ligger varken vid den ena extrema synpunkten eller den andra. Jag är övertygad om att kvinnor generellt, är lika lämpade att klara av styrelseuppdrag som män är generellt. Däremot kan det vara så att kvinnor i målgruppen för styrelseuppdrag, inte alltid har lika effektiva nätverk eller kontaktkanaler som motsvarande män har, och därmed inte kommer i fråga lika ofta.

För de människor som har det svåra uppdraget att hitta rätt personer till rätt plats, gäller det alltså att inte fastna i gamla hjulspår och göra "som man alltid har gjort". Man måste våga tänka nytt och prova nya tillvägagångssätt, då tror jag att man har goda förutsättingar att hitta både kompetenta kvinnor och män.

Inga kommentarer: