måndag 27 april 2009

Kan vi undvika politisk influensahysteri?

Miljöpartisterna här i landstinget har en gemensam blogg där deras ledande företrädare turas om att skriva. I morse kom ett inlägg från Åke Askensten som han även skickade direkt till min mailbox. Han undrar ifall jag har för avsikt att sammankalla krisledningsutskottet nu efter de rapporter som kommit om svininfluensan.

På ett sätt är det väldigt bra att Åke Askensten tar frågan på allvar. Men det finns också en problematik med att politiker, som ofta saknar tillräcklig kunskap för att kunna bedöma risker, faror och vad som är lämpligt i smittspridningssammanhang, går ut och tillsammans med medierna stressar upp människor med skräckscenarier.

I Stockholms läns landsting har vi givetvis en hanteringsordning för smittspridning av detta slag och vi bevakar självfallet händelseutvecklingen och bedömer efter hand vilken typ av åtgärder som är lämpliga. Dessa bedömningar grundar sig på hur våra medicinska experter tolkar situationen.

Ewa, som visserligen är politiker, men också docent i virologi skriver klokt på sin blogg.

Inga kommentarer: