söndag 10 maj 2009

Bra jobbat Eskil, vår jordbruksminister.

Vem tänker på det arbete som tar vid när ett djur blivit påkört i trafiken? Det händer allt oftare att bilister kör på djur längs vägarna.

Alla de frivilliga jägare som hjälper till lägger stor erfarenhet och inte minst egen tid för att göra eftersök. Förutom tiden behövs en vältränad hund. Detta ses av många som en självklarhet, men det är ideell tid som läggs ner, egna kostnader för att införskaffa hund och träna den och ett eget stort intresse att göra nytta.

Nu kommer vår jordbruksminister, Eskil Erlandsson, med ett efterlängtat förslag att ersätta dessa jägare. Det är bra.

I mitt närområde har det kommit att inträffa mer och mer trafikolyckor med vildsvin. För dessa krävs skarpa och vältränade hundat för eftersök. Det kan även innebära risker för jägaren. Vildsvinen breder ut sig mer och mer och trafiken möter dem oftare nu.

Nu kan vi se fram emot ett fortsatt gott eftersök på skadade djur. Det är en självklarhet kan tyckas. Men inget fungerar som det ska om inte alla tar sin del av ansvaret. Därför måste den som kör på ett djur anmäla detta till polisen, som i sin tur kan ringa in hjälp av jägare i området. Det finna väldigt bra markeringshjälp att införskaffa, att lätt sätta upp vid själva olyckan. Då vet eftersöket vart de ska börja.

Jag vet sen min tid som ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott att detta varit ett länge eftersatt område, att ersätta jägarna för deras insatser. Nu sker det, men först med en Alliansregering. En regering som jobbar resultatinriktat. - Bra jobbat Eskil!

Inga kommentarer: