måndag 25 maj 2009

Fler vill knoppa och sossarna vill stoppa!

Intresset och engagemanget bland våra landstingsanställda att "knoppa" av verksamhet och driva vidare som eget företag är stort, fortsatt stort. Det är så klart roligt. Redan när Alliansen tillträdde 2006 uttalade vi att just mångfald av aktörer i vården är viktigt - för personal, verksamhet och inte minst patientens möjlighet att ges än mer bra vård. Vi ser också hur stockholmarna blir allt mer nöjda med tillgängligheten, som uppstår när fler ger mer vård.

Vi har haft en hanteringsordning för just avknoppning. En överlåtelse till personal av verksamhet i landstinget. Parallellt har personal utbildats för att bli just företagare. Lite som att " starta eget"-kurs.

Redan efter fem avknoppningar kom problemen, inte de politiska utan de juridiska. Socialdemokraterna som verkar ha något emot att verksamhet kan drivas av andra än landstinget (?) kunde inte få gehör politiskt, så de började överklaga varje beslut i olika former. Att bedriva dessa överklaganden tar tid, kraft och engagemang från alla, samt skattepengar! Inte minst drabbas de personalgrupper som väntar, väntar och väntar istället för att få lägga tid och lust på att vårda patienter efter eget arbetssätt och egen rutin.

Nu ger vi alla de 22 vårdcentraler, spridda över hela länet, som väntar beskedet att det blir tillsvidare inte någon mer avknoppning. Vill de så kan istället deras vårdcentral överlåtas via försäljning. Vill de inte fortsätta i en försäljningsprocess så blir allt som det hittills varit, fortsatt drift tillsvidare i landstingets regi.

I samband med detta förfarande vid en s.k öppen försäljning så kommer naturligtvis andra kunna lägga ett bud. Vi tycker det är viktigt att personalen ges incitament att gå vidare, om de vill. Därför kommer verksamhetens kontinuitet att vägas samman med priset vid beslut om vem som får ta över.

Skulle vi enbart sälja för säljandets skull - kunde vi göra en lista på måfå och sälja till högstbjudande. Men det är inte fallet. Vi tycker att stor som liten är en del av mångfalden. Vi tycker att det är bra att personal kan gå vidare som "egna" och kunde behövt vårt stöd för detta.

Redan tidigare kunde alla dessa intresserade personalgrupper starta eget, öppna upp på annan plats eftersom att vårdcentraler finns under Vårdval och vi har fri etableringsrätt. Men det sista som överger en är hoppet - hoppet att få fortsätta att utveckla något där du redan är. Därför är avknoppning ett bra sätt. Hittills har domstolsbeslut givit oss rätt och socialdemokraterna fel.

Vi tycker att det är viktigt att besked lämnas om den fortsatta hanteringen. Personal måste få veta vad som gäller för dem. Det är viktigt för verksamheten och för stockholmarna. Jag kan bara beklaga att socialdemokraternas käppar slagit fel - inte på oss - utan på verksamhet, personal och patienter.

Se pressmeddelande. Lyssna på inslag från Stockholm idag.

Inga kommentarer: