fredag 22 maj 2009

Hästen ger mer än bara jobb!

Som allmänt hästintresserad och som hästägare vet jag vad hästen betyder. Inte bara för mig, vår dotter som rider, utan även alla kringfaktorer och effekter av hästar. Den har kort och gott en större betydelse än vad många först tror.

När jag var ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott kunde jag rätt snabbt konstatera att alla riksdagens utskott kunde sammanfattas med en gemensam faktor - häst.
Det är allt från näring, företagande, hälso- och sjukvård, integration, jämställdhet, arbetsmarknad, handikapp, idrott, miljö, landsbygd, storstad, rättväsende osv.

Hästen är grund för en näring som omsätter ca 20 miljarder årligen. En halv miljon människor är på ngt sätt sysselsatta inom hästsporten. Det är den största handikappidrotten. Den lägger grunden för tusentals tjejer som ansvarstagande individer.

Nu planerar ett antal kommuner för att hur och på vilket sätt de ska kunna locka till sig en ny anläggning för galopp - eller rent av trav och galopp. De har helt klart fattat galoppen! Täby Galopp har för avsikt att flytta från sitt nuvarande läge, vilket i sig ger just Täby kommun en möjlighet att bygga behövda bostäder. Det gynnar så klart hela stockholmsregionen, då så många flyttar hit varje år.

Södertälje kommun, liksom Nykvarns, har nu skissat på en idé runt Almnäs. -Lysande, säger jag.

Att tänka helheten av en hästanläggning med kringliggande boende är rätt. Särskilt när det finns så lämplig mark från tidigare försvarsområde som inte används idag. Därutöver kan vi som hästägare i närheten dra fördel av att det blir företagare som veterinär, hovslagare, andra verksamma inom branchen som kommer att söka sig i dess närhet. Det är förvissa egoistiskt tänkt av mig, kan tyckas.

Men större än så, när det ges förutsättningar på detta vis vet vi att fler och fler samlas kring det gemensamma - hästen - som gynnar än mer av näringsliv, arbetsliv, fritidsliv, turism m.m något som den södra sidan av länet faktiskt behöver än mer av. Detta är lika intressant för mig som delvis ansvarig för stockholms regionala utveckling.

Jag är helt säker på att landsbygdens utveckling är bra för storstadens. I detta fall är en storstad, som huvudstaden, en bra potential för att utveckla vår kringliggande landsbygd - som kommer att ge ringar på vattnet ut i hela Mälardalen. En morot - inte bara till hästen - utan för oss alla!

Inga kommentarer: