onsdag 6 maj 2009

När argumenten tryter höjar man rösten

Det är intressant att notera hur högt Sossarna skriker om att det saknas pengar nu när vi i dag har presenterat våra direktiv inför höstens budgetprocesss.

Jag konstaterar att trots den skattehöjning som de lagt in i sitt budgetförslag så får de inte ekonomin att gå ihop. Deras budget för 2009 skulle visa minus om den vore verklighet - som det ser ut i dag har de alltså inte en budget i balans.

I den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet höjer Sossarna skatten, spenderar varenda krona och håller inte resever. Och trots detta går de med underskott. Det är oansvarigt och jag tycker att det är tur att stockholmarna inte behöver leva med Socialdemokraternas budgetförslag.

Inga kommentarer: