onsdag 10 juni 2009

Pekgul borde läsa S-budgeten

Noterar att S-kvinnorna gett sig in i debatten om bonusar och presatationsbaserade löner inom sjukvården. Enligt Nalin Pekgul är det "ett hån mot både läkare och patienter". Det är givetvis hennes fulla rättighet att tycka så om hon vill men jag undrar om hon verkligen har sitt parti med sig?

Nu ägnar sig ju visserligen inte Nalin Pekgul åt landstingspolitik, mer än genom medieutspel, men har hon verkligen inte tagit sig tid att läsa det egna partiets budgetförslag för innevarande år i Stockholms läns landsting?
Några citat:

Sid. 13: "Under 2009 bör flera verksamheter få pröva prestationsbaserade lönesystem. För att bibehålla en hög effektivitet och bidra till en förbättrad produktivitet ska försöksverksamhet med både individuell prestationslön och prestationslön kopplad till teaminsatser inledas."

Sid 37: "Inom vissa delar av den offentliga vården bör det bli möjligt att arbeta med prestationsrelaterade löner för att höja produktiviteten. Inom sjukvården finns idag tillräcklig kapacitet för att merparten av vårdköerna egentligen inte skulle behöva finnas. Problemet är att denna kapacitet inte utnyttjas effektivt."

(Här finns hela dokumentet för den som är intresserad)

Den S-märkta budgeten blev ju som bekant aldrig verklighet här i Stockholm och det kan ju vara en anledning till att inte så många verkar ha uppmärksammat dessa formuleringar. Men jag tycker ändå att det blir lite konstigt när man i formella dokument föreslår en sak och sen går ut och säger en helt annan sak i mediedebatten. Kanske är det dags för Sossarna att komma överens om vad de tycker i frågan istället för att vara populister och byta åsikt utifrån vad som just för dagen ser bra ut i ett pressmeddelande...

Inga kommentarer: