tisdag 28 juli 2009

Förlegad retorik från Jämtin

Carin Jämtin skriver i dag på DN Debatt att hon vill stoppa privata välfärdsföretag från att dela ut vinster till sina aktieägare. Jag tycker att det är en tråkig inställning som tyvärr vittnar om att Carin Jämtin och Socialdemokraterna lever kvar i en ålderdomlig och konservativ syn på välfärdsverksamheter och att det skulle vara fult att tjäna pengar på dem.

Jag delar givetvis inte denna uppfattning utan tycker istället att det är bättre att uppmuntra alla goda krafter som finns för att få så bra verksamheter som möjligt för våra skattepengar. Har en privat utförare möjlighet att både leverera en bra verksamhet och generera vinster till sina aktieägare ser jag det inte som ett problem.

Det finns ingenting som visar att en privat utförare per automatik är bättre än en offentlig. Men skulle vi förbjuda privata företag att gå med vinst skulle vi också förlora en betydande del av sund konkurrensen mellan privata och offentliga utövare. Dessutom - när kommuner och landsting väljer vilka privata företag de ska samarbeta med för att få den offentligt finansierade välfärden utförd finns det mängder av kvalitetskriterier som måste uppfyllas - att satsa på att leverera en dålig verksamhet för att enbart prioritera aktieutdelning lär knappast bli en vinnande strategi när sådana samarbeten ska fastställas.


Nä, jag tycker inte att Carin Jämtins argumentation och ideologi håller, men en sak är vi i alla fall överens om. Jämtin skriver att: "Inte heller får en enda krona av våra gemensamma skattepengar användas felaktigt. Gustav Möller, den gamle socialdemokratiske socialministern, sa en gång att varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga." Detta håller jag givetvis med om, även om jag inte tycker att Socialdemokraterna är det parti som lyckas bäst med detta.

Magdalena och Andreas kommenterar läsvärt.

Inga kommentarer: