tisdag 10 juni 2008

Bra beslut ett

Nu har landstingsfullmäktige beslutat att göra det möjligt för våra akutsjukhus att hyra ut delar av sina lokaler, som inte används, till externa vårdgivare. Jag tycker att det är ett mycket bra beslut och jag tror att det kommer att stimulera till effektivare användning av lokaler, personal och medicinsk utrustning.

Debatten var stundtals livlig och det är viktigt att poängtera att beslutet inte handlar om att ge människor med mycket pengar möjlighet att köpa sig till snabbare vård. Först och främst skall landstingsägda vårdgivare givetvis se till att leverera den sjukvård som de har avtal med landstinget om. Stockholmarnas skattefinansierade vård går alltid först.

Utöver detta beting tror jag att det är bra att ge sjukhusen själva makt att styra över sina resurser. Jag tror inte att vård enbart kan eller bör bedrivas av landstinget självt. För mig är det en självklarhet att vi bör låta alla goda krafter delta i arbetet med att erbjuda människor vård och omsorg. Jag är positiv till att såväl ideella och personalkooperativa krafter som företag tillsammans med landstinget bedriver sjukvård. Därför är dagens beslut viktigt.

Inga kommentarer: