tisdag 10 juni 2008

Bra beslut två

Idag har vi också beslutat om hur upphandlingen av nya Karolinska universitetssjukhuset skall gå till och hur det skall finansieras. För mig var det viktigt att så långt som möjligt försöka nå blocköverskridande förankring. Tyvärr nådde vi inte ändra fram. Det är beklagligt men jag är ändå mycket glad över att vi idag kunna sätta ner foten och bestämma oss.

Sjukhusbygget är ett av de största investeringsbesluten i Stockholms läns landstings historia. Det är glädjande att alla partier delar målbilden och ser fram emot att byggprocessen skall komma igång så fort som möjligt. Vi väljer att genomföra upphandlingen genom en OPS, offentlig och privat samverkan, vilken är en internationellt mycket väl beprövad metod. Den är förutsägbar och innebär mindre risk att projektet drar iväg kostnadsmässigt eller blir försenat, vilket annars varit vanligt.

Det är viktigt att poängtera att OPS-upphandlingen enbart handlar om uppförande, ägande och fastighetsdrift av det nya universitetssjukhuset. Den kliniska verksamheten – sjukvården - och verksamhetsnära tjänster berörs inte. Den kommer landstinget att ansvara för.

Jag tror att detta är ett rätt och klokt beslut. På detta sätt kan vi bygga ett framtida sjukhus, utan att riskera skattebetalarnas pengar. Vi vet vad vi får och vi betalar för det vi ska ha. Dessutom får vi en klar bild över hur mycket som ska betalas och när.

Inga kommentarer: