onsdag 25 juni 2008

Svenska ungdomar sämst på säker sex

Läser i Dagens Nyheter och City idag om Världshälsoorganisationens nya rapport som jämför hälsa och livsstil hos barn i 42 industriländer. Frågorna intresserar mig, både som landstingpolitiker och mamma till tonåringar. Undersökningen berör en mängd olika områden och innefattar allt från hur ofta 11-, 13- och 15-åringar borstar tänderna och röker cannabis till hur stressade de är över sina skolprestationer.

När det gäller alkohol framkommer att 9 procent av 15-åriga svenska tjejer och 15 procent av lika gamla svenska killar dricker alkohol minst en gång i veckan. Jämfört med Ukraina, som toppar jämförelsen med 47 procent för tjejerna och 59 procent för killarna, är Sveriges resultat alltså relativt goda.

Genomgående ligger svenska ungdomar bra till i jämförelsen förutom när det kommer till kondomanvändning. Endast 65 procent av 15-åringarna uppgav att de skyddat sig med kondom vid senaste samlaget. Spanien toppar listan. Där använde 95 procent av 15-åringarna kondom senaste gången de hade sex.

Det är uppenbart att vi i Sverige har ett stort arbete framför oss innan vi når upp till samma nivå som Spanien och många av de andra länderna i södra Europa.

Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste bli bättre men det är också viktigt att lyfta fram alla frivilligorganisationer som drivs av visioner och idéer om att förbättra samhället inom just sitt eget område. När det gäller sexualupplysning och att höja människors medvetenhet om könssjukdomar tror jag att de ideella initiativen kan vara mycket framgångsrika. De som väljer att engagera sig för en viss fråga gör det ju ofta på grund av ett brinnande engagemang och det är säkert också lättare att uppfattas som trovärdig när man själv har erfarenhet av det man förmedlar information om.

Min landstingskollega Christer Wennerholm blev ju tidigare i år utsedd att leda nationella hiv-rådet med uppgift att samordna alla svenska insatser i kampen mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Jag tror att hiv-rådet kan spela en viktig roll i arbetar mot smittspridning. Alla aktörer behöver övergripande samordning och information om varandras verksamheter. Jag tror också att vi har allt att vinna på att lyfta fram och stärka alla de goda ideella exempel som finns runt om i Sverige.

Inga kommentarer: