tisdag 17 juni 2008

Tisdag med många möten

Denna dag har hittills mest ägnats åt flera olika möten. Bland annat har jag pratat IT-frågor med det strategiska utskottet. Det strategiska utskottet är ett av fyra utskott som arbetar med att bereda ärenden till landstingsstyrelsen. Mest handlar det om övergripande styrnings- och organisationsfrågor.

Nästa aktivitet på tur är SL:s årsstämma och efter det ser jag fram emot att träffa landstinget i Sörmland för att diskutera olika former av samarbete.

Inga kommentarer: